ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ: Ποιες επιχειρήσεις θα «σώσει»

ΕΣΠΑ: Ποιες επιχειρήσεις θα «σώσει»

Σωτήριο αποδεικνύεται το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον χώρο των υπηρεσιών, αφού προσφέρει οικονομική ενίσχυση από 40% μέχρι 60% σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών και σχολές τεχνολογιών της πληροφορίας.

Όπως αναφέρει το ένθετο Επαγγελματικές Ευκαιρίες της εφημερίδας Έθνος, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης που θα λάβει η επιχείρηση εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και ο βαθμός προτεραιότητας από την περιφέρεια.

Οι περιφέρειες που είναι πρώτης προτεραιότητας είναι της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της Δυτικής Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κρήτης και της Αττικής. Δεύτερης προτεραιότητας είναι οι περιφέρειες της Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, ενώ τρίτης προτεραιότητας είναι οι περιφέρειες του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Παράλληλα, η προτεραιότητα ανά περιφέρεια εξαρτάται και από το είδος της επιχείρησης. Για παράδειγμα, στα Ιόνια νησιά, πρώτη προτεραιότητας είναι οι υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή και οι σχολές τεχνολογιών της πληροφορίας, ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών και εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή. Αντίθετα, στην Πελοπόννησο, οι υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών και εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή είναι πρώτης προτεραιότητας.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να λάβουν ενίσχυση είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι τις 31/12/2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας και οι νέες υπό-σύσταση επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη κατηγορία.

Ακόμη απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, όπως το να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης,να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση κ.α.

Όσον αφορά τις δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα, στις επιλέξιμες συγκαταλέγονται οι εξής:

  1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό για τη συγκεκριμένη δαπάνη είναι 60%
  2. Μηχανήματα-εξοπλισμός: Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό είναι 100%
  3. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού: Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό είναι 10.000 ευρώ
  4. Λειτουργικές δαπάνες: Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό είναι 40% και οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα είναι από 25 Φεβρουαρίου μέχρι 25 Απριλίου και οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr