ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Capital controls: Αιτήματα ύψους 16,7 δισ. έχει εγκρίνει η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Capital controls: Αιτήματα ύψους 16,7 δισ. έχει εγκρίνει η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Τα 42.044 έφτασαν τα αιτήματα που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (ΕΕΤΣ) το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, εξ αυτών :

• εγκρίθηκαν 30.249 (72%),
• αρχειοθετήθηκαν ή ακυρώθηκαν ή απαντήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 10.163 (24%) και
• απορρίφθηκαν 1.632 (4%)

Μόνο το 4% του συνόλου των αιτημάτων έχει απορριφθεί, ενώ ο μέσος όρος των αιτημάτων που εξετάζονται από την ΕΕΤΣ σε ημερήσια βάση αγγίζει τα 260.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο λειτουργίας της ΕΕΤΣ και των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων εγκρίθηκαν €16,7 δισ. για εισαγωγές αγαθών έναντι αντίστοιχου ποσού €25 δισ. το 2014.