ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εβδομάδα που πέρασε επί του... Χρηματιστηρίου

Η εβδομάδα που πέρασε επί του... Χρηματιστηρίου

Με πτώση 4,32% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, κινούμενη σε πτωτική τροχιά για τρίτη συνεχή εβδομάδα.

Το αρνητικό κλίμα στα διεθνή χρηματιστήρια επιβαρύνει το κλίμα και στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με αρκετούς διεθνείς αναλυτές και επενδυτικούς οίκους να εκτιμούν ότι οι διεθνείς αγορές έχουν εισέλθει σε bear market.
Η αναταραχή στην Κίνα και η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου προβληματίζουν τις διεθνείς αγορές, οι οποίες καταγράφουν σημαντικές απώλειες το νέο έτος.
Την ίδια ώρα, αρνητικά επηρεάζει τις κινήσεις των επενδυτών στην εγχώρια αγορά και η παράταση της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας, εν μέσω έντονων κοινωνικών αντιδράσεων, λόγω της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού.
Η αγορά κινείται πλέον σε χαμηλά 3,5 ετών με τα επίπεδα των 520 μονάδων να αποτελούν στήριξη, τα οποία, εάν διασπασθούν, επόμενη στήριξη υπάρχει στα επίπεδα των 480 μονάδων, ενώ σε ενδεχόμενη ανοδική κίνηση της αγοράς αντιστάσεις υπάρχουν στις 580 και υψηλότερα στις 625 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 534,34 μονάδες έναντι 558,45 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 4,32%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει πτώση σε ποσοστό 15,37%.
Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε εβδομαδιαία πτώση 16,03%, ενώ από τις αρχές του νέου έτους σημειώνει απώλειες 30,92%.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 6,14 %, ενώ και ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με πτώση 13,62%.
Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν, ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: Πτώση 2,37%, Εμπόριο: Πτώση 3,35%, Κατασκευές και Υλικά: Πτώση 0,91%, Πετρέλαιο και Αέριο: Πτώση 1,89%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: Άνοδος 1,09%, Πρώτες Ύλες: Άνοδος 2,34%, Ταξίδια: Πτώση 0,30%, Τεχνολογία: Άνοδος 0,79%, Τηλεπικοινωνίες: Πτώση 3,18%, Τράπεζες: Πτώση 16,03%, Τρόφιμα και Ποτά: Άνοδος 1,96%, Υγεία: Πτώση 2,61%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: Πτώση 6,24% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: Πτώση 5,57%.
Η αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 368,624 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 73,72 εκατ. ευρώ έναντι 79,667 εκατ. ευρώ της προηγούμενης.
Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ KΛΕΙΣΙΜΟ
15/12/2015 KΛΕΙΣΙΜΟ 22/1/2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ 558,45 534,34 -4,32%
FTSE 25 157,98 148,28 -6,14%
FTSE MID CAP 761,75 657,97 -13,62%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.710,39 1.669,86 -2,37%
ΕΜΠΟΡΙΟ 1.957,67 1.892,00 -3,35%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 1.749,96 1.734,10 -0,91%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 2.201,89 2.160,29 -1,89%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.952,78 5.006,65 +1,09%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1.346,73 1.378,27 +2,34%
ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.183,46 1.179,90 -0,30%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 546,65 550,95 +0,79%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.160,77 2.091,95 -3,18%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 48,47 40,70 -16,03%
ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 6.672,24 6.802,78 +1,96%
ΥΓΕΙΑ 91,20 88,82 -2,61%
ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.552,09 1.455,31 -6,24%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 887,96 838,49 -5,57%
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ (σε εκατ. ευρώ)
Δευτέρα 18/1/2016 543,13 -2,74% 85,667
Τρίτη 19/1/2016 558,25 +2,78% 58,262
Τετάρτη 20/1/2016 526,44-5,70% 84,016
Πέμπτη 21/1/2016 523,01 -0,65% 75,784
Παρασκευή 22/1/2016 534,34 +2,17% 64,895