ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βεστάγκερ: Στην Κομισιόν οι αλλαγές στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Βεστάγκερ: Στην Κομισιόν οι αλλαγές στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν μπει οι αλλαγές που νομοθέτησε η κυβέρνηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η αρμόδια Επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρίτ Βεστάγκερ απαντώντας σε σχετική ερώτηση της ευρωβουλευτού της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρίας Σπυράκη, επισημαίνει ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την ελληνική κυβέρνηση για αλλαγές που η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει ως τώρα. Υπενθυμίζεται ότι οι αλλαγές στη νομοθεσία για την Επιτροπή Ανταγωνισμού εγείρουν ζητήματα σε ό,τι αφορά τον πειθαρχικό έλεγχο αλλά και σχετικά με παρεμβάσεις που θεωρείται ότι θίγουν την ανεξαρτησία της αρχής.

Η εκκρεμότητα με την Κομισιόν είναι και ο προφανής λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στην εφαρμογή των αλλαγών που προώθησε για την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

«Η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τις ελληνικές αρχές για να εξασφαλίσει ότι η τροπολογία στον ελληνικό νόμο ανταγωνισμού 3959/2011, η οποία εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2016, δεν θίγει την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού, όπως η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι ουσιαστικοί εταίροι της Επιτροπής για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ» τονίζεται χαρακτηριστικά στην απάντηση της Επιτρόπου.

Η κ. Βεστάγκερ στην απάντησή της στην Μαρία Σπυράκη υπενθυμίζει επίσης ότι ενδεχόμενη αναθεώρηση του νόμου περί ανταγωνισμού αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της Ελλάδας και για το λόγο αυτό οι αλλαγές πρέπει να έχουν την έγκριση των δανειστών. «Το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, της 19ης Αυγούστου 2015 («ΜΣ»), παρέχει σαφή δέσμευση ότι ο ελληνικός νόμος ανταγωνισμού πρέπει να αναθεωρηθεί με την υποστήριξη της Επιτροπής και διεθνών εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ» επισημαίνεται στην απάντηση της Επιτρόπου.

Ολόκληρη η ερώτηση της ευρωβουλευτού της ΝΔ και του ΕΛΚ έχει ως εξής:
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η ανεξάρτητη αρχή που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και εγγυάται την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στην Ελλάδα, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ECN).
Στις 29 Ιανουαρίου 2016 ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία αλλάζουν μεσούσης της θητείας οι όροι ορισμού και τίθενται, αναδρομικά, ασυμβίβαστα για τα μέλη της Διοίκησης, τον Γενικό Διευθυντή και τους προϊσταμένους Διευθύνσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Στην εν λόγω τροπολογία προβλέπονται:
- Ασύμβατο μέλους της Επιτροπής με συγγένεια έως δεύτερου βαθμού ή συζυγική σχέση με βουλευτές, ευρωβουλευτές, υπουργούς
- Όριο ηλικίας για αυτοδίκαιη αποχώρηση όλων των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού
- Σύντμηση της θητείας του Γενικού Διευθυντή και των προϊσταμένων Διευθύνσεων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα και εν μέσω θητείας ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ λήγει νωρίτερα η θητεία του εν ενεργεία Γενικού Διευθυντή και των προϊσταμένων των διευθύνσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Προβληματίζει την Επιτροπή η διαδικασία αντικατάστασης των προσώπων της Επιτροπής Ανταγωνισμού;
2. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την αποπολιτικοποίηση της ελληνικής διοίκησης και την ανεξαρτησία και αυτοτέλεια των ανεξάρτητων αρχών;
3. Υπάρχει αλληλογραφία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με τις αλλαγές στη θητεία των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού;
Ολόκληρη η απάντηση της Επιτρόπου Ανταωγνισμού έχει ως εξής:
Η Ελληνική Δημοκρατία υποχρεούται, βάσει του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, να διαθέτει αποτελεσματική αρχή ανταγωνισμού για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ (άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ). Επιπλέον, το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, της 19ης Αυγούστου 2015 («ΜΣ»), παρέχει σαφή δέσμευση ότι ο ελληνικός νόμος ανταγωνισμού πρέπει να αναθεωρηθεί με την υποστήριξη της Επιτροπής και διεθνών εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τις ελληνικές αρχές για να εξασφαλίσει ότι η τροπολογία στον ελληνικό νόμο ανταγωνισμού 3959/2011, η οποία εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2016, δεν θίγει την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού, όπως η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι ουσιαστικοί εταίροι της Επιτροπής για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Στις 4 Νοεμβρίου 2015, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν την εξουσία να επιβάλλουν αποτελεσματικά τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, καθώς και, μεταξύ άλλων, τις εγγυήσεις ότι μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία. Με βάση την ανάλυση των απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση και περαιτέρω διερεύνηση, η Επιτροπή θα εξετάσει τις επιλογές για επιπλέον μέτρα, περιλαμβανομένης της δυνατότητας για πρόταση νομοθετικής πράξης της ΕΕ.

Ρoή Ειδήσεων