ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

'Αρτα: Επιμήκυνση δανείων του Δήμου

'Αρτα: Επιμήκυνση δανείων του Δήμου

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων του Δήμου Αρταίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου παρ.Γ5.1 του Ν 4093/2012.

Τα δάνεια του Δήμου παρατείνονται για οκτώ χρόνια από τη λήξη των συμβάσεων, εκ των οποίων τα τρία θα πληρώνονται μόνο οι τόκοι ενώ μειώνεται το επιτόκιο κατά μισή μονάδα, σύμφωνα με τα Νέα από τα Γιάννενα και την Ηπειρο.