ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνητρο για επενδύσεις 400 εκατ.ευρώ η αναγνώριση της κλινικής έρευνας

Κίνητρο για επενδύσεις 400 εκατ.ευρώ η αναγνώριση της κλινικής έρευνας

Αναπτυξιακή πρόταση που μπορεί να φέρει πόρους στη χώρα ύψους 400 εκ. ευρώ ετησίως κατέθεσαν στον υπουργό Οικονομίας κ. Γιάννη Στουρνάρα, ο πρόεδρος και ο γραμματέας του φαρμακευτικού φόρουμ του ΕΒΕΑ (EPhForT) κ.κ. Διονύσης Φιλιώτης και Χαρ. Λαμπρόπουλος, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους την περασμένη Παρασκευή.

Ο κ. Στουρνάρας δήλωσε θερμός υποστηρικτής κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας στην χώρα και ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης που φέρει προστιθέμενη αξία, θέσεις εργασίας και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και επιστημονική πρόοδο.

Ο κ. Φιλιώτης ζήτησε οι δαπάνες των κλινικών μελετών να ενταχθούν στις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, και συνεπώς να εκπίπτουν φορολογικά, προσφέροντας κίνητρα στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις να εμπλουτίσουν το ερευνητικό τους χαρτοφυλάκιο στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τη διεξαγωγή κλινικών μελετών σε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης.

Την περίοδο 2010 – 2011, έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ κλινικές μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 84 εκατ. ευρώ – ποσό, το οποίο μπορεί να ανέλθει σε 400 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, αν η Πολιτεία διευθετήσει τα υφιστάμενα γραφειοκρατικά εμπόδια.

Η κλινική έρευνα είναι μια από τις πιο παραγωγικές επενδύσεις. Τα οφέλη της είναι πολυσήμαντα, καθώς εξασφαλίζει ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, άρα σε καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, συμβάλλει στη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ παράλληλα ενισχύει την εθνική οικονομία με την εισροή σημαντικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία, προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε εξειδικευμένους τομείς.

Ο υπουργός Οικονομίας κ. Γιάννης Στουρνάρας αναγνώρισε πως η ρύθμιση αυτή μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα της κλινικής έρευνας φαρμάκων, που έχει άμεσα ανάγκη η ελληνική οικονομία και πως θα αναθέσει στο επιτελείο του την περαιτέρω προετοιμασία για την εφαρμογή της.

Στη συνάντηση τέθηκε επίσης το θέμα της απομείωσης των ομολόγων, μετά την εφαρμογή του PSI+. Ο κ. Φιλιώτης ζήτησε η χρεωστική διαφορά που καλύπτεται, να εκπίπτει από τα έσοδα των επιχειρήσεων και τόνισε ότι είναι ζήτημα επιβίωσης των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχοντας πίστη στην αξιοπιστία και φερεγγυότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατακράτησαν τα ομόλογα αυτά.