Βασικές αρχές και στόχοι του νέου σχεδίου νόμου για τα αυθαίρετα

 Βασικές αρχές και στόχοι του νέου σχεδίου νόμου για τα αυθαίρετα

Τις βασικές αρχές και τους στόχους για την αντιμετώπιση του ζητήματος των αυθαιρέτων καλώντας τους βουλευτές να καταθέσουν τις προτάσεις τους θέτει ο υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η κυβέρνηση παρουσιάζει σήμερα στη Βουλή, στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε ειδική, ανοιχτή συνεδρίαση, το βασικό σκεπτικό το οποίο οδηγεί σε ένα νέο νόμο για τα αυθαίρετα.

 Βασικές κατευθύνσεις του πλαισίου που παρουσιάζεται είναι:

- Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων σε ένα ενιαίο κείμενο

 - Η κατηγοριοποίηση των αυθαιρεσιών και η ταξινόμηση της βαρύτητας κάθε παράβασης, ώστε να αποκατασταθούν οι ανισότητες και να εμπεδωθεί το κράτος δικαίου

 - Η θεσμική θωράκιση και ενίσχυση της νομικής «κόκκινης γραμμής» για την ύπαρξη αυθαιρέτων, με στόχο την κατοχύρωση του χρονικού σημείου ύστερα από το οποίο δεν θα γίνει, επ’ ουδενί, δεκτή οποιαδήποτε αυθαιρεσία.

 - Η καταγραφή των αυθαιρέτων, με παροχή διευκολύνσεων στους πολίτες, ώστε να μπορεί να αποτυπωθεί και να υπολογισθεί το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, με τρόπο ανταποδοτικό και όχι εισπρακτικό

 - Η όσο το δυνατόν καλύτερη νομική θωράκιση των διαμορφούμενων διατάξεων

Στόχος  του ΥΠΕΚΑ είναι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την ακρόαση των βουλευτών και την καταγραφή των απόψεών τους, να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του σχεδίου νόμου, το οποίο θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση και κατόπιν θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή.