ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφερειακό Συμβούλιο Δ.Μακεδονίας: «Πράσινο φως» για τον αγωγό ΤΑP

Περιφερειακό Συμβούλιο Δ.Μακεδονίας: «Πράσινο φως» για τον αγωγό ΤΑP

Το «πράσινο φως» για τον αγωγό ΤΑΡ έδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο γνωμοδότησε θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου και τις συνοδευτικές εγκαταστάσεις.

Κατά τη σχετική εισήγηση, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής ανέφερε ότι προηγήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με στελέχη της κοινοπραξίας του TAP και δόθηκε η δυνατότητα τόσο στους θεσμικούς φορείς όσο και στους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις και τις ενστάσεις τους.

Όσον αφορά τη Δυτική Μακεδονία επεσήμανε ότι θα προκύψουν οφέλη τόσο κατά τη φάση κατασκευής του αγωγού όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του. «Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Οικονομικών Μελετών (IOBE), η Δυτική Μακεδονία απορροφά το 12% του συνολικού θετικού αποτελέσματος για τη Βόρειο Ελλάδα σε όρους προστιθέμενης αξίας, περίπου δηλαδή 2,4 δισ. ευρώ για τη συνολική περίοδο κατασκευής και λειτουργίας» σχολίασε ο κ. Δακής.

Διευκρίνισε δε, ότι αναμένονται προοπτικές ανάπτυξης και δραστηριοποίησης εταιρειών και επιχειρήσεων όχι μόνο στον αμιγώς τεχνικό τομέα, αλλά και στον τομέα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον, σχολίασε ότι οι τεχνικές δυνατότητες αναβάθμισης του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της περιοχής, αναδιαμορφώνουν το χρονοδιάγραμμα έλευσης της μεταλιγνιτικής εποχής και συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση του ενεργειακού χαρακτήρα της Δυτικής Μακεδονίας. Στην κατεύθυνση αυτή, γνωστοποίησε ότι δρομολογείται η εκπόνηση μιας εξειδικευμένης μελέτης, με αντικείμενο την αποτύπωση των ευκαιριών που αναδύονται για την περιοχή από την έλευση του φυσικού αερίου.