ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δανέλλης και Καμμένος στην Επιτροπή για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Δανέλλης και Καμμένος στην Επιτροπή για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας τοποθετήθηκε με απόφαση του προέδρου της Βουλής, ο ανεξάρτητος βουλευτής, Σπύρος Δανέλλης.

Η απόφαση να τοποθετηθεί ο Σπύρος Δανέλλης στην Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει στις 17:00 και θα συζητήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, έγινε γνωστή το μεσημέρι της Δευτέρας (21/01) και προκάλεσε αντιδράσεις και αιχμηρά σχόλια στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου.

Εκτός από την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, με απόφαση του προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση, ο διαγραφείς από το Ποτάμι και ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, τοποθετείται και στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΔΑΝΕΛΛΗ

Όπως έγινε γνωστό, σε αυτή θα συμμετάσχει και ο μέχρι πρότινος υπουργός Άμυνας και κυβερνητικός εταίρος, Πάνος Καμμένος.

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ αποφάσισε να είναι εκείνος που θα εκπροσωπήσει το κόμμα του στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας που συνεδριάζει στις 17:00 για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Ο κ. Καμμένος θα μετέχει στη συνεδρίαση σε αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Κατσίκη, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του Κανονισμού της Βουλής που ορίζει ότι:

  1. Tα μέλη των διαρκών επιτρoπών πoυ παραιτoύνται από αυτές αντικαθίστανται από άλλoυς βoυλευτές της ίδιας Koινoβoυλευτικής Oμάδας.
  2. Tα μέλη των διαρκών επιτρoπών πoυ απoυσιάζoυν ή κωλύoνται για oπoιoνδήπoτε λόγo να ασκήσoυν τα καθήκoντά τoυς αναπληρώνoνται από άλλoυς βoυλευτές της ίδιας Koινoβoυλευτικής Oμάδας.
  3. Tις αντικαταστάσεις και τις αναπληρώσεις των μελών των διαρκών επιτρoπών ενεργεί o πρόεδρoς της Boυλής με απoφάσεις πoυ εκδίδει ύστερα από πρόταση τoυ πρoέδρoυ της oικείας Koινoβoυλευτικής Oμάδας ή τoυ εξoυσιoδoτημένoυ αναπληρωτή τoυ».
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ

Σχετικές ειδήσεις