ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

«Απαιτώ συνεργασία με τους υπουργούς!»

«Απαιτώ συνεργασία με τους υπουργούς!»

Η υφυπουργός Υγείας στον πρωθυπουργό (από τη «Δημοκρατία»)

Σχόλιο: Πώς και δεν ζήτησε υποκλίσεις και γονυκλισίες;