ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

Δεν υποχωρούμε στο θέμα των πλειστηριασμών

Δεν υποχωρούμε στο θέμα των πλειστηριασμών

Στο Mega

Σχόλιο: Ξέρουμε, ξέρουμε… από το 2009 το ΠΑΣΟΚ δεν υποχωρεί…