ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

Να αποσυρθεί η διάταξη για τα 25 ευρώ

Να αποσυρθεί η διάταξη για τα 25 ευρώ

Σε τηλεοπτική συνέντευξη

Σχόλιο: Πρώτα ψηφίζετε και μετά φωνάζετε…