Στο ΣτΕ η τύχη του ασύλου των 8 Τούρκων αξιωματικών

Στο ΣτΕ η τύχη του ασύλου των 8 Τούρκων αξιωματικών

Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα αποφασίσει τελικά για την υπόθεση ασύλου των 8 Τούρκων αξιωματικών οι οποίοι κατέφυγαν στην Αλεξανδρούπολη μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 στη γείτονα.

Η αρμόδια επιτροπή υπό τον πρόεδρο του ΣτΕ, Νικόλαο Σακελλαρίου και με τη συμμετοχή των αντιπροέδρων Αθανάσιου Ράντου και Χρήστου Ράμμου με την υπ΄  αριθμ. 2/2018 πράξη τους αποφάνθηκαν σήμερα (9/2/2018) ότι η αίτηση του Τούρκου συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου Σουλειμάν Οζκαινακτσί πρέπει να δικαστεί στο ΣτΕ ως πρότυπη δίκη λόγω γενικότερου ενδιαφέροντος.

Έτσι η  απόφαση του ΣτΕ που θα εκδοθεί για τον Τούρκο συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου θα ισχύσει και για τους υπόλοιπους 7 καθώς θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3900/2010.

Η επιτροπή έκρινε ότι στην υπόθεση αυτή «τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της ερμηνείας των διατάξεων του άρθρου 1ΣΤ της Συμβάσεως της Γενεύης του 1951 «περί της νομικής καταστάσεως των προσφύγων» και του άρθρου 12 παρ. 2 περ. β’ της οδηγίας 2011/95/ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ/μα 141/2013, καθώς επίσης και της ερμηνείας του άρθρου 64 του ν. 4375/2016 σχετικά με την προβλεπόμενη σε αυτό ενδοστρεφή δίκη».