ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιστορικές Μαρτυρίες για το Άγιον Φως

Ιστορικές Μαρτυρίες για το Άγιον Φως

Απόστολος Πέτρος αναφέρεται στο «Οι Άγιοι Θεόπτες Πατέρες» (Γρηγόριος Νύσσης (+394)). Δεύτερος λόγος περί Αναστάσεως. Ιωάννης Δαμασκηνός. Οκτώηχος. Η Πρώτη Ανάστασις Σεδαλίχ ήχος όγδοος.

Διαβάστε περισσότερα στο: iellada.gr