ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας

Προσλήψεις στο δήμο Διστόμου-Αράχωβας

Στην προκήρυξη πρόσληψης τακτικού προσωπικού (5 άτομα) ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ και ΥΕ για το 2017 προχωρά ο δήμος Διστόμου-Αράχωβας.

Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής:

Μία (1) θέση ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.

Μία (1) θέση ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου.

Μία (1) θέση ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.

Μία (1) θέση ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

Μία (1) θέση ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.