ΚΥΠΡΟΣ

Στα 1.854 ευρώ ο μέσος μισθός στη Κύπρο

Στα 1.854 ευρώ ο μέσος μισθός στη Κύπρο

Oι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013, εκτιμούνται στα €1.854 (άνδρες €2.021 και γυναίκες €1.663), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2012, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν μείωση της τάξης του 1,7% (άνδρες -1,9% και γυναίκες -1,2%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012, ήταν 1,3%.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2013 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε μείωση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,3% (άνδρες -0,4% και γυναίκες -0,2%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012 ήταν 0%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμφωνημένες έκτακτες αποκοπές που εφαρμόστηκαν από το τέταρτο τρίμηνο του 2011 και το τέταρτο τρίμηνο του 2012 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν επηρεάζουν τον ακαθάριστο μισθό αλλά το διαθέσιμο εισόδημα των υπαλλήλων. Επομένως, ενώ οδηγούν σε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, δεν αντικατοπτρίζονται στα πιο πάνω στοιχεία και στις αυξομειώσεις των ακαθάριστων απολαβών.

ΠΗΓΗ ΣΙΓΜΑ