ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Πώς θα συμμετάσχει η Reggeborgh στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ελλάκτωρ: Πώς θα συμμετάσχει η Reggeborgh στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Με το συνολικό ποσό των 50 εκατ. ευρώ θα συμμετάσχει η Reggeborgh στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ, όπως προκύπτει από επιστολή που έστειλε στη διοίκηση της εταιρείας.

Με το ποσό αυτό θα εξασκήσει τα δικαιώματα των υφισταμένων μετοχών και, εφόσον προκύψουν αδιάθετα δικαιώματα θα διαθέσει επιπλέον 16.289.185 ευρώ για την εξάσκησή τους. Έτσι, το μέγιστο ποσοστό που μπορεί να φτάσει είναι στο 33% του μετοχικού κεφαλαίο της Ελλάκτωρ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ αναφορικά με τις προθέσεις της Reggeborgh έχει ως εξής:

Η Ελλάκτωρ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παρέλαβε επιστολή του μετόχου REGGEBORGH INVEST B.V. την 19η Ιουλίου 2021 με την οποία εξειδικεύει την πρόθεση συμμετοχής του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Συγκεκριμένα η REGGEBORGH δηλώνει ότι:

1. Σε συνέχεια της από 7/4/2021 επιστολής της ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι έχει κινηθεί η διαδικασία μέσω των χρηματιστηριακών εταιρειών, στις οποίες ο μέτοχος διατηρεί κωδικούς, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να εξασκηθούν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης.

2. Διακρατεί 59.930.339 δικαιώματα (και αντίστοιχο αριθμό μετοχών) τα οποία δίνουν το δικαίωμα αγοράς 37.456.461 νέων μετοχών στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην τιμή έκδοσης €0,90 ανά μετοχή, επένδυση ποσού €33.710.815.

3. Η REGGEBORGH στην επιστολή της με ημερομηνία 7/4/2021 έχει δεσμευθεί να συμμετέχει στην αύξηση με (α) εξάσκηση ιδίων δικαιωμάτων και (β) εξάσκηση τυχόν αδιάθετων δικαιωμάτων μέχρι του συνολικού ποσού των €50 εκ.
Κατά συνέπεια επιβεβαιώνει συμμετοχή σε εξάσκηση τυχόν αδιάθετων δικαιωμάτων μέχρι του μέγιστου συνολικού ποσού των €16.289.185 (το οποίο αντικατοπτρίζει την διαφορά των €50 εκ. από το κόστος άσκησης των υφιστάμενων δικαιωμάτων της), σύμφωνα με τους όρους διάθεσης όπως περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.