ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέλος της BETTER FINANCE έγινε η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών

Μέλος της BETTER FINANCE έγινε η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών
AP

Η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών έγινε προ ημερών μέλος της BETTER FINANCE (www.betterfinance.eu), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Επενδυτών στην οποία μετέχουν 51 μέλη-ενώσεις από 20 χώρες.

H Ένωση Ελλήνων Επενδυτών είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 2017 στην Αθήνα με εκατοντάδες ενεργά μέλη και είναι η κορυφαία Ένωση Ιδιωτών Επενδυτών στην Ελλάδα στον τομέα του Μετοχικού Ακτιβισμού. Κύριοι σκοποί της είναι:

-Η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών σε κινητές αξίες αλλά και σε ασφαλιστικά προϊόντα (ομόλογα, μετοχές , unit linked, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα κλπ).

-Η παρέμβαση στις Εποπτικές Αρχές, την Δικαιοσύνη, την Κυβέρνηση, την Βουλή, τα Κόμματα κλπ.

- Η διεκδίκηση μέσω Ομαδικών η Συλλογικών Αγωγών αποζημιώσεων εναντίον όσων έχουν ευθύνη κατά την Νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές, Εκδότες Χρεογράφων, Εισηγμένες Εταιρείες, Ορκωτούς Ελεγκτές, κλπ).

-Η εκπροσώπησή Επενδυτών (Ιδιωτών – Επαγγελματιών - Θεσμικών Επενδυτών) στις Γενικές Συνελεύσεις των Εισηγμένων εταιρειών.

- Η Προώθηση και Προαγωγή της Μετοχικής Κουλτούρας στην Ελλάδα και η παροχή ενημέρωσης και εκπαίδευσης ώστε να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά ο Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός.

Από την πλευρά της η BETTER FINANCE έχει ως κύριο σκοπό της την υπεράσπιση των συμφέροντων των ευρωπαίων πολιτών ως χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς τους νομοθέτες και την προώθηση της έρευνας, πληροφόρησης και κατάρτισης για επενδύσεις, αποταμιεύσεις και προσωπικά οικονομικά. Η οργάνωση πρεσβεύει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα υπάρχει για να εξυπηρετεί την πραγματική οικονομία και τους πολίτες διασφαλίζοντας τη βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου και παρέχοντας άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Στα πλαίσια αυτά έχει καταφέρει να καταστεί ισότιμος συνομιλητής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους υπόλοιπους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς (ESMA, EKT, EBA, κ.α..) και να μετέχει σε πλείστες επιτροπές νομοθέτηση και επιρροής των ευρωπαϊκών νομοθετημάτων , για την εργασία της δε αυτή χρηματοδοτείται διαφανώς από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των σκοπών της.