ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπεγράφη η μεταβίβαση του 16% του ΟΛΠ στην Cosco

Υπεγράφη η μεταβίβαση του 16% του ΟΛΠ στην Cosco
Υπεγράφη η μεταβίβαση του 16% του ΟΛΠ στην Cosco
INTIME

Υπεγράφη σήμερα μεταξύ Δημοσίου, ΤΑΙΠΕΔ και ΟΛΠ η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης και οι δύο τροποποιημένες συμφωνίες -μετόχων και αγοραπωλησίας μετοχών- για την απόδοση του 16% του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει το Ταμείο στην Cosco.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές επενδύσεις της Cosco στον ΟΛΠ που προβλέπει το master plan, ανέρχονται σε 612 εκατ. ευρώ, με τα 293,7 εκατ. ευρώ εξ αυτών να αφορούν τις λεγόμενες δεσμευτικές επενδύσεις οι οποίες έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021 προκειμένου να μεταβιβαστεί στην Cosco και το υπόλοιπο 16% του ΟΛΠ.

Ομως από αυτές τις δεσμευτικές έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις της τάξης των 140 εκατ. ευρώ, καθώς για λόγους που στον μεγαλύτερο βαθμό δεν αφορούν σε υπαιτιότητα της Cosco είτε δεν προχώρησε η αδειοδότησή τους είτε σταμάτησαν λόγω προσφυγών τρίτων μερών, οι αποφάσεις επί των οποίων εκκρεμούν ακόμα.

Σύμφωνα με τον συμβιβασμό που πέτυχε τώρα το Δημόσιο, σε περίπτωση που κάποια από τις επενδύσεις δεν προχωρήσει, θα καταπίπτει ισόποση εγγυητική επιστολή της Cosco.

Προβλέπεται ωστόσο πως ο χρόνος που θα παρέρχεται χωρίς πρόοδο εξαιτίας, για παράδειγμα, ενδεχόμενων δικαστικών προσφυγών κατά των επενδύσεων από τρίτους, δεν θα προσμετρείται στον χρόνο που η Cosco θα λάβει τώρα για να ολοκληρώσει τη σχετική επένδυση.