ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δέσμευση καταθέσεων χωρίς προειδοποίηση για φοροδιαφυγή

Δέσμευση καταθέσεων χωρίς προειδοποίηση για φοροδιαφυγή

Στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών θα προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, σε περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής.

Οι ελεγκτικές αρχές μάλιστα θα μπορούν να προχωρούν στη δέσμευση λογαριασμών και καταθέσεων χωρίς προηγούμενη ακρόαση των φορολογουμένων, εις βάρος των οποίων έχουν εντοπιστεί στοιχεία για φοροδιαφυγή.

Με βάση απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, οι αρχές θα μπορούν να προχωρούν σε δέσμευση καταθέσεων. Στη συνέχεια και σε διάστημα 15 ημερών, θα επιδίδουν στον υπόχρεο κλήση προς επιγενόμενη ακρόαση για τις διαπιστώσεις που καταγράφηκαν στην Ειδική Έκθεση Ελέγχου.

Με την κλήση, ο φορολογούμενος θα πρέπει εντός 10 ημερών να παράσχει εγγράφως εξηγήσεις επί των διαπιστώσεων της Ειδικής Εκθεσης Ελέγχου, προσκομίζοντας και κάθε αποδεικτικό στοιχείο των ισχυρισμών του.