ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση της βιομηχανικής παραγωγής τον Απρίλιο

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση της βιομηχανικής παραγωγής τον Απρίλιο

Μείωση κατά 1,8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Απριλίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2012, έναντι μείωσης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 3,0%, έναντι μείωσης 6,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών μηνός Απριλίου 2013, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2012.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,8% το μήνα Απρίλιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2012, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 12,8%.

β. Στη μείωση του δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 0,6%.

γ. Στη μείωση του δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 3,3%.

δ. Στην αύξηση του δείκτη Παροχής Νερού κατά 3,1%.

2. Ανάλυση μέσων μεταβολών, περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2013, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2012.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,0% της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2012, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 8,9%.

β. Στη μείωση του δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 0,7%.

γ. Στη μείωση του δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 8,5%.

δ. Στη μείωση του δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,6%.