Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 9,2 δισ. μέσα στο 2013

Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 9,2 δισ. μέσα στο 2013

Στα 9,278 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη του 2013, με το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο να διαμορφώνεται στα 62,295 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους εισπράχθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα απολογιστικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο και την πορεία των ελέγχων με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2013.

Σύμφωνα με αυτά, παρατηρείται υστέρηση του αριθμού των ελέγχων σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί.

Συγκεκριμένα, το 2013 θα έπρεπε να έχουν γίνει 680 προσωρινοί έλεγχοι και έγιναν 561, ενώ θα έπρεπε επίσης να είχαν ολοκληρωθεί 596 τακτικοί έλεγχοι μεγάλων επιχειρήσεων, έναντι 324 που πραγματοποιήθηκαν τελικά.

Σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, διενεργήθηκαν 9.932 έλεγχοι έναντι στόχου για 11.000 ελέγχους, ενώ στους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου αντί για 910 έγιναν 454 έλεγχοι. Ακόμη, από τους 110 ελέγχους σε προϊσταμένους, διευθυντές και επόπτες του ελεγκτικού μηχανισμού που προέβλεπε το πρόγραμμα ολοκληρώθηκαν οι 54.

Από την άλλη πλευρά η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων έστειλε 786.252 ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια σε φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο υπερβαίνοντας κατά πολύ το στόχο που ήταν 250.000 ειδοποιητήρια και εισέπραξε 249 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 40 εκατ. ευρώ.