ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπηρεσίες cloud και για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Υπηρεσίες cloud και για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Μείωση κόστους, αύξηση παραγωγής και βελτιστοποίηση των εταιρικών διαδικασιών είναι μεταξύ των άλλων τα οφέλη που προσδίδει το περιβάλλον «cloud» στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Το Office 365 suite Cloud υπηρεσιών βελτιστοποιεί τις εταιρικές διαδικασίες, αυξάνει την παραγωγικότητα, βελτιώνει τις συνθήκες ανταγωνισμού, διατηρώντας πάντα την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος. Και το κυριότερο: Είναι οικονομικό και δεν απαιτεί εγκατάσταση.

Το περιβάλλον εργασίας για το τελικό χρήστη είναι πάντα στο cloud, ενώ από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι τα' ότι δεν χρειάζεται μεταφορά αρχείων.

Το Office 365 έχει την δυνατότητα mailbox 50GB, είναι προσβάσιμο ακόμα και χωρίς διαδίκτυο, δίνει την δυνατότητα συνδιασκέψεων. Το Lyne επίσης είναι ένα εργαλείο των δυνατοτήτων SKYPE