ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Goldman Sachs: Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να τυπώσει δραχμές

Goldman Sachs: Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να τυπώσει δραχμές

«Για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν μπορεί να τυπώσει δραχμές». Αυτός είναι ο τίτλος μιας ανάλυσης που έδωσε σήεμρα στη δημοσιότητα η γνωστή εταιρεία Goldman Sachs, στην οποία επισημαίνει ότι «η συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων πιστωτών και της Ελλάδας αποκαλύπτει μια λογική αντίδραση πολιτικής και επαληθεύει το βασικό μας σενάριο για μια αμοιβαία αποδεκτή λύση».

Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι στη μέση μιας επιδεινούμενης μακροοικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, οι κίνδυνοι ενός ατυχήματος συνεχίζουν να υπάρχουν. Επίσης, τονίζει τους λόγους για τους οποίους είναι σχεδόν αδύνατο για την Ελλάδα να εκδώσει ένα βιώσιμο νέο νόμισμα, καθώς και ότι μια χρεοκοπία δεν θα οδηγήσει σε απομείωση του χρέους.

Επίσης τονίζει πως όταν υπάρχει ένα μεγάλο εξωτερικό χρέος, το μόνο που μπορεί να κάνει ένα νέο νόμισμα είναι να λειτουργήσει ως μέσο κάποιων εσωτερικών πληρωμών, και να οδηγήσει σε αποστράγγιση της ρευστότητας της οικονομίας.