ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπαδημούλης σε Ε.Ε.: Έκρηξη εισοδηματικών ανισοτήτων στις ανεπτυγμένες οικονομίες

Παπαδημούλης σε Ε.Ε.: Έκρηξη εισοδηματικών ανισοτήτων στις ανεπτυγμένες οικονομίες

Το θέμα της εκρηκτικής ανόδου των κοινωνικών και εισοδηματικών ανισοτήτων, θέτει με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης σε ερώτησή του μνημονεύει την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ («In it Together: Why Less Inequality benefits all-2015»), σύμφωνα με την οποία οι εισοδηματικές ανισότητες αυξήθηκαν σημαντικά, ειδικά μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-09, οπότε «το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού κερδίζει 9.6 φορές περισσότερα σε σχέση με το φτωχότερο 10%, όταν το ίδιο μέγεθος τη δεκαετία του ’80 ήταν 7.1, ενώ τη δεκαετία του ’90, 9.1 φορές».

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αφού σημειώνει ότι «όσον αφορά τις ανισότητες μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, πολύ αρνητικές είναι οι επιδόσεις των κρατών-μελών της ΕΕ, με πρώτη τη Μεγάλη Βρετανία, δεύτερη την Ελλάδα, τρίτη την Εσθονία, τέταρτη την Πορτογαλία και πέμπτη την Ισπανία» και τονίζει ότι «ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του υπογραμμίζει ότι οι ανισότητες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αύξηση του ΑΕΠ και στην κοινωνική συνοχή», ρωτά την Κομισιόν:

«1. Ποια στατιστικά στοιχεία διαθέτει η Eurostat, σχετικά με τις κοινωνικές και εισοδηματικές ανισότητες στην ΕΕ, και πόσο έχουν μεταβληθεί μακροχρόνια στα κράτη-μέλη;

2. Αποδέχεται τις ανησυχίες του ΟΟΣΑ, αναφορικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των εισοδηματικών ανισοτήτων στην κοινωνική συνοχή και τις προοπτικές ανάπτυξης;
3. Εάν ναι, ποιες πολιτικές έχει αναπτύξει για τη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων και ποιες συστάσεις έχει προτείνει προς τα κράτη-μέλη;».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

Ο ΟΟΣΑ, σε πρόσφατη έκθεσή του («In it Together: Why Less Inequality benefits all-2015»), διαπιστώνει αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων, ειδικά μετά το ξέσπασμα της παγκόσμια χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-09. Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι μετά την κρίση του 2008-09, το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού κερδίζει 9.6 φορές περισσότερα σε σχέση με το φτωχότερο 10%, όταν το ίδιο μέγεθος τη δεκαετία του ’80, ήταν 7.1, ενώ τη δεκαετία του ’90, 9.1 φορές. Όσον αφορά τις ανισότητες μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, πολύ αρνητικές είναι οι επιδόσεις των κρατών-μελών της ΕΕ, με πρώτη τη Μεγάλη Βρετανία, δεύτερη την Ελλάδα, τρίτη την Εσθονία, τέταρτη την Πορτογαλία και πέμπτη την Ισπανία. Με δεδομένο ότι ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του σημειώνει ότι οι ανισότητες, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αύξηση του ΑΕΠ και στην κοινωνική συνοχή, ερωτάται η Κομισιόν:

1. Ποια στατιστικά στοιχεία διαθέτει η Eurostat, σχετικά με τις κοινωνικές και εισοδηματικές ανισότητες στην ΕΕ, και πόσο έχουν μεταβληθεί μακροχρόνια στα κράτη-μέλη;

2. Αποδέχεται τις ανησυχίες του ΟΟΣΑ, αναφορικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των εισοδηματικών ανισοτήτων στην κοινωνική συνοχή και τις προοπτικές ανάπτυξης;

3. Εάν ναι, ποιες πολιτικές έχει αναπτύξει για τη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων και ποιες συστάσεις έχει προτείνει προς τα κράτη-μέλη;