Αναπροσαρμογή επιτοκίων της Geniki Bank

Αναπροσαρμογή επιτοκίων της Geniki Bank
Σε συνέχεια της πρόσφατης αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η Geniki Bank ανακοίνωσε ότι αναπροσαρμόζει τα επιτόκια.

Σε συνέχεια της πρόσφατης αύξησης του παρεμβατικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η Geniki Bank ανακοίνωσε ότι αναπροσαρμόζει τα επιτόκια της.
Ειδικότερα από 13/7/2011 αυξήθηκαν κατά 0,25% τα επιτόκια των καταθετικών λογαριασμών Ευρωαπόδοση, Φοιτητικός Τρεχούμενος Λογαριασμός GENIKI Νέων και Λογαριασμός Όψεως Συνδεδεμένος με ΕΚΤ, καθώς και του στεγαστικού δανείου GENIKI Σπίτι Ευρώ.
Επιππρόσθετα, από 29/08/2011 η GENIKI Bank αυξάνει τα επιτόκια χορηγήσεων που είναι συμβατικά συνδεδεμένα με το ΕΚΤ: επιτόκια καταναλωτικών δανείων κατά 0,50%, Βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο στεγαστικών δανείων κατά 0,25%, Προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων προς επιχειρήσεις και Βασικό επιτόκιο κατά 0,50%. Παράλληλα, αυξάνονται το Βασικό επιτόκιο χορηγήσεων προς επιχειρήσεις και το Προνομιακό επιτόκιο που είναι συνδεδεμένα με euribor 3Μ κατά 1%.