ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τον Ιούλιο το νέο πλαίσιο για την υποστήριξη των ΑΠΕ

Τον Ιούλιο το νέο πλαίσιο για την υποστήριξη των ΑΠΕ

Στις αρχές Ιουλίου προβλέπεται να έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα υποστήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα τεθεί σύντομα σε διαβούλευση

Αυτό ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλης Βερροιόπουλος, μιλώντας σε ημερίδα για τα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα παραγωγής Ενέργειας.

Όπως είπε, το σύστημα θα υποστηρίζει τις επενδύσεις σε ΑΠΕ μέσω ενός ορθολογικού συστήματος αμοιβών που βασίζεται σε εύλογες αποδόσεις και θα επιτρέπει την ανάδειξη τιμών μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών και όχι μέσω του διοικητικού προσδιορισμού τους.

Το υπουργείο επεξεργάζεται παράλληλα το νομοσχέδιο για την προσαρμογή της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς το «μοντέλο στόχο» (target model) που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία.

«Η χονδρική αγορά πολύ σύντομα θα αποκτήσει τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης αγοράς συνδεδεμένης με την Ευρώπη. Η ταυτόχρονη επίλυση της αγοράς μας με αυτή της Ιταλίας, η εισαγωγή της προθεσμιακής και ενδο-ημερήσιας αγοράς, καθώς και αυτή της αγοράς εξισορρόπησης στοχεύουν στη διαφάνεια, τη μείωση του κόστους της ενέργειας, στην ανάδειξη πραγματικών και αγορακεντρικών τιμών ενέργειας και ισχύος, τέλος στην ομαλή συμμετοχή των ΑΠΕ στην αγορά», ανέφερε ο κ. Βερροιόπουλος.

Αναφερόμενος στους ηλιοθερμικούς σταθμούς ο γενικός γραμματέας τόνισε ότι η Ελλάδα, μαζί με τις Ισπανία, Ιταλία και Κύπρο, λόγω των υψηλών ποσοστών αμέσου ακτινοβολίας, αποτελούν πρόσφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγκατάσταση τέτοιων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι συμβάλουν και στην επίλυση των προβλημάτων που δημιουργεί η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο λόγω της μεταβλητότητας της παραγωγής τους.

«Το στοίχημα που έχουμε βάλει είναι η προώθηση των ΑΠΕ να μη γίνει πλήττοντας για άλλη μια φορά το γνωστό υποζύγιο, τον καταναλωτή. Στοίχημά μας είναι η προώθηση των ΑΠΕ να συνδυαστεί, όσο είναι εφικτό, με τις τοπικές κοινωνίες, είτε με τη μορφή συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας, είτε γιατί οι τοπικές κοινωνίες θα προσφέρουν την πρώτη ύλη, ή θα αξιοποιούν την παραγόμενη ενέργεια, ή, τέλος, γιατί οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ θα συμβάλουν στην περιβαλλοντική προστασία», κατέληξε ο κ. Βερροιόπουλος.

Σχετικές ειδήσεις