Δήμος Νέας Σμύρνης: Πρόσληψη 17 ατόμων

Δήμος Νέας Σμύρνης: Πρόσληψη 17 ατόμων

Σε προσλήψεις θα προχωρήσει ο Δήμος Νέας Σμύρνης.

Ανακοινώνεται σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά 17 άτοµα (η δαπάνη µισθοδοσίας των οποίων θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίµου ωφελουµένων πολιτών- δηµοτών) για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Νέας Σµύρνης.