ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ.Γ. Ισότητας: Φαινόμενα σεξισμού σε βάρος γυναικών στη Βουλή

Γ.Γ. Ισότητας: Φαινόμενα σεξισμού σε βάρος γυναικών στη Βουλή

Έξαρση των φαινομένων σεξισμού -κυρίως γλωσσικού- σε βάρος των γυναικών βουλευτών εντός του Κοινοβουλίου διαπιστώνει η γενική γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα.

Σε επιστολή της προς την πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κ. Κούβελα επισήμανε ότι δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται στον κορυφαίο δημοκρατικό θεσμό που είναι το ελληνικό Κοινοβούλιο, ζητήματα ανισότητας, τα οποία υποβαθμίζουν τις γυναίκες.

Τόνισε ότι χρειάζεται διαρκή προσπάθεια και εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών προκειμένου να γίνει δημοκρατική αναβάθμιση της Βουλής στα θέματα της Ισότητας των Φύλων, να αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα των έμφυλων διακρίσεων.

Για την εφαρμογή της ισότητας και της εξάλειψης των έμφυλων διακρίσεων πρότεινε μια σειρά μέτρα και παρεμβάσεων όπως:

- Τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής ώστε να συμπεριλαμβάνει την ισότητα των φύλων ως υποχρέωση που πρέπει να εφαρμόζει η Βουλή.

- Ο σεξισμός και ο γλωσσικός σεξισμός να αποτελούν ανάρμοστη συμπεριφορά, να αναφέρονται ευκρινώς ως τέτοια και να υπάρχουν κυρώσεις.

- Οι εγκύκλιοι, οι δημοσιεύσεις και οι ανακοινώσεις της Βουλής πρέπει να αφορούν και τα δύο φύλα και ο λόγος που αρθρώνεται να είναι ο αντίστοιχος.

- Να γίνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ισότητα στο προσωπικό της Βουλής και στους βουλευτές/βουλεύτριες.

- Αξιοποίηση του καναλιού της Βουλής ώστε με πολλαπλούς τρόπους να ενημερώνει-ευαισθητοποιεί την ελληνική κοινή γνώμη στα θέματα ισότητας και άρσης των έμφυλων διακρίσεων. Να δημιουργηθεί ειδική ζώνη με θεματικές εκπομπές και με τη συμμετοχή των γυναικών.

- Δημιουργία Τμήματος ή Επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής της ισότητας των φύλων, μέσα στη Βουλή.

Δράσεις καταπολέμησης της βίας και για τη συμμετοχή γυναικών στη δημόσια ζωή

Με την επιστολή της η κα. Κούβελα γνωστοποίησε στην κ. Κωνσταντοπούλου τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας σε σχέση με δύο θεματικές για την πληρέστερη ενημέρωση της τελευταίας εν όψει της επερχόμενης 10η Συνάντησης Γυναικών Προέδρων Κοινοβουλίων στη Νέα Υόρκη στις 29-30 Αυγούστου 2015.

Ενημέρωσε, συγκεκριμένα, για τις δράσεις «Δημοκρατία. Καινοτομίες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για μεγαλύτερη συμμετοχή των φύλων χωρίς αποκλεισμούς και όργανα» και «Ειρήνη. Καινοτομίες στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και επιζήμιες πρακτικές κυρίως σε εμπόλεμες καταστάσεις».

Όσον αφορά στην πρώτη θεματική, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) υλοποιεί μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων, δράσεις για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή και στα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων και πιο ειδικά ενθαρρύνει την συμμετοχή των γυναικών μεταξύ των άλλων και στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, η ΓΓΙΦ προτείνει τη βελτίωση των δεξιοτήτων των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων στην Κεντρική Διοίκηση, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ με στόχο να αναλάβουν υψηλόβαθμες θέσεις, την ενθάρρυνση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης τόσο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσο και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής, την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των Κοινωνικών Εταίρων, την παρακολούθηση εφαρμογής των ποσοστώσεων φύλου, την εισαγωγή γυναικών στα οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων και τέλος την υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων).

Όσον αφορά τη δεύτερη θεματική, σε διεθνές επίπεδο το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει υιοθετήσει έως σήμερα συνολικά 7 Αποφάσεις με αντικείμενο τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια.

Πρόσφατα, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με ομόφωνη απόφασή της όρισε την 19η Ιουνίου "Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης Σεξουαλικής Βίας σε Συγκρούσεις". Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα παρακολουθείται στενά και μάλιστα έχει δοθεί μεγάλη σημασία σε ζητήματα ασφάλειας των γυναικών και του βίαιου εξτρεμισμού. Ήδη σε επίπεδο ΕΕ υπάρχουν 17 Σχέδια Δράσης από ισάριθμα κράτη-μέλη για την υλοποίηση της Απόφασης 1325.

Επιπλέον, η ΓΓΙΦ, σε εθνικό επίπεδο, στηρίζει όλες τις δράσεις που έχουν σχέση με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών με το «Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» που έχει εκπονήσει και υλοποιεί. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος δημιουργήθηκε και λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 61 δομών σε όλη τη χώρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών της βίας κατά των γυναικών.

Περαιτέρω, στη ΓΓΙΦ έχει δημιουργηθεί ομάδα έργου για την κύρωση της «Σύμβασης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστής ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία είναι το πρώτο νομικώς δεσμευτικό κείμενο, το οποίο ορίζει τις μορφές που προσλαμβάνει η βία κατά των γυναικών και παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψή της, την προστασία των θυμάτων καθώς και για την παύση της ατιμωρησίας.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων