ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

Η κυβέρνηση θα αντέξει

Η κυβέρνηση θα αντέξει

Στο Βήμα fm

Σχόλιο: Ο λαός;