ΦΑΡΜΑΚΟ

Δρομολογείται η σύσταση του νέου οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας

Δρομολογείται η σύσταση του νέου οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας

Στα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) στην Ελλάδα, μέσω της ενεργού συμμετοχής της χώρας στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές διαδικασίες, της βέλτιστης αξιοποίησης της ευρωπαϊκής εμπειρίας και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ΗΤΑ και Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, επικεντρώθηκε το φετινό 4ο Συνέδριο “HTA Conference: The way forward for HTA cooperation – Teaming up for value”, που διοργάνωσε η Boussias Communications και το Health Daily, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Γιώργος Γιαννόπουλος, ανέφερε κατά την ομιλία του ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των πρώτων αιτήσεων για 10 δραστικές ουσίες σε πρωτότυπα ή γενόσημα φάρμακα. Ωστόσο, σημείωσε ότι ο αριθμός των φαρμάκων που εξετάστηκαν από τις επιτροπές Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης δεν κρίνεται ικανοποιητικός από το Υπουργείο, εκτιμώντας ως αιτία το μικρό αριθμό αξιολογητών. Επιπλέον, ο κ. Γιαννόπουλος ανακοίνωσε τη λήψη μιας σειράς μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία του νέου Οργανισμού. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο δρομολογεί τη νομοθέτηση αμοιβών προς τους εξωτερικούς αξιολογητές, καθώς η σχετική νομοθετική ρύθμιση πρόκειται άμεσα να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Επιπρόσθετα, παρακάμπτεται – με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής – ο αυστηρός αριθμός των δύο εξωτερικών αξιολογητών, ειδικά σε γενόσημα φάρμακα και βιοομοειδή, ενώ ο κατάλογος των εξωτερικών αξιολογητών ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, σημείωσε ότι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα αναρτηθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, ο οργανισμός ΗΤΑ θα αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με εποπτικό ρόλο στη διαχείριση των registries και στον οποίο θα υπάγονται οι επιτροπές διαπραγμάτευσης για φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η σημερινή Επιτροπή Αξιολόγησης με διευρυμένη σύνθεση, θα αποτελέσει το επιστημονικό συμβούλιο του νέου Φορέα.

«Στηρίζουμε πολιτικές υγείας που προάγουν την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διακρατικών συνεργασιών και συμφωνιών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, μέσω εθνικών διαδικασιών» ανέφερε κατά το χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου. Ειδικά για την πορεία του Οργανισμού ΗΤΑ στην Ελλάδα τόνισε ότι «τα μείζονα θέματα που χρήζουν προσοχής είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη λειτουργία του, η σταθερότητα στην τήρηση της διαδικασίας και των χρονοδιαγραμμάτων, η διασφάλιση ότι ο ΗΤΑ δεν θα λειτουργεί ως μηχανισμός καθυστέρησης της έγκρισης νέων φαρμάκων» ενώ έθεσε το καίριο ερώτημα «πώς είναι δυνατόν να συνυπάρχουν ΗΤΑ και clawback;».

Στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν κυρίως οι ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις λόγω της εισαγωγής του ΗΤΑ αναφέρθηκε ο Μάρκος Ολλανδέζος, Επιστημονικός Διευθυντής της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Σύμφωνα με τον κ. Ολλανδέζο, το εγχείρημα του ΗΤΑ στη χώρα μας είναι θέμα αναντιστοιχίας πόρων και αναγκών, όπως και προτεραιοποίησης των στόχων.

Επισημαίνοντας ότι ο ΗΤΑ δεν είναι πανάκεια, ο Ειδικός Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας, Ιωάννης Ποδηματάς, τόνισε ότι θα πρέπει παράλληλα να δημιουργηθούν πρωτόκολλα και μητρώα ασθενών, ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς και να θεσπιστεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία. Προανήγγειλε επίσης τη δημιουργία ενός νέου αλγόριθμου αποζημίωσης των φαρμάκων, ώστε ένα μέρος της εξοικονόμησης από τα φάρμακα της κοινότητας να επιστρέφει στον ίδιο τον ασθενή, καταλήγοντας ότι εάν όλα τα άλλα μέτρα υλοποιηθούν, το clawback θα μειωθεί και θα υπάρξει μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα για την αποζημίωση καινοτόμων θεραπειών.

Η διαδικασία του HTA δεν είναι το βασικό μέτρο ελέγχου του κόστους, υπογράμμισε ο Αντώνης Καρόκης, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων MSD Ελλάδος. Η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας μπορεί να προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες επένδυσης πόρων στην υγεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία, ενώ παράλληλα ενισχύει την καλή ιατρική πρακτική και κάνει πιο αποδοτικό το σύστημα. Παρόλα αυτά, δεν οδηγεί σε μείωση του κόστους. Ο κ. Καρόκης τόνισε ότι μέτρα όπως το 9/6/3, τα εξωτερικά κριτήρια και το επιπλέον rebate 25% είναι αντίθετα προς τη λογική του HTA. Ωστόσο, κατά τη γνώμη του, αυτό δεν είναι το μοναδικό μειονέκτημα του συστήματος HTA, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε «πιλοτική εφαρμογή» για το σύστημα, υπάρχει πρόβλημα ελλιπούς εκπαίδευσης αξιολογητών, ενώ χρειάζεται να υπάρχουν ομογενοποιημένα κριτήρια για την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και την Επιτροπή Αξιολόγησης, καθώς και μια μόνιμη επιτροπή διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας σε θέματα ΗΤΑ. Ως μειονέκτημα του συστήματος, ο κ. Καρόκης ανέφερε επίσης την ένταξη όλων των φαρμάκων στην αξιολόγηση, δηλαδή ακόμη και τα εμβόλια, τα βιοομοειδή και τα γενόσημα, τονίζοντας ότι συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων θα πρέπει να εξαιρεθούν από την αξιολόγηση ή να αξιολογούνται με μια απλοποιημένη διαδικασία, ώστε να αποφευχθούν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία τόσο της Επιτροπής Αξιολόγησης, όσο και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Στα επόμενα βήματα της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης αναφέρθηκε ο πρόεδρός της, Ηλίας Γιαννόγλου, τονίζοντας ότι ο διάλογος που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα αναφορικά με την αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας είναι γόνιμος και έχει οδηγήσει σε συναινετικές διαδικασίες και αποφάσεις. Επεσήμανε επίσης, ότι ο Οργανισμός πρέπει να αποκτήσει επαγγελματική υπόσταση, ανάγκη που αναμένεται να καλυφθεί με τη νέα νομοθεσία. Τέλος, χαρακτήρισε πολύ ενδιαφέρουσα την πρόταση του Αντώνη Καρόκη, για τη σύσταση τεχνικής επιτροπής, η οποία θα επισημαίνει περιοχές όπου απαιτούνται βελτιώσεις και θα προτείνει διορθωτικές κινήσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα και το αποτέλεσμα της διαδικασίας ΗΤΑ.

Σχετικές ειδήσεις