Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Νέο μοντέλο για τη χώρα που θα δίνει ώθηση στη σύγχρονη επιχειρηματική αγορά

Νέο μοντέλο για τη χώρα που θα δίνει ώθηση στη σύγχρονη επιχειρηματική αγορά

Τα δεδομένα αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα, οι δανειστές πιέζουν για πιστή εφαρμογή των συμφωνηθέντων και ο ελληνικός λαός στενάζει με τους φόρους που καλείται να πληρώσει.

Του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Μαργαρίτη

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καλείται να προχωρήσει σε ουσιαστικές τομές που θα δημιουργήσουν νέα έσοδα και θα προκαλέσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Οι υπουργοί αναλώνουν πολύτιμο χρόνο σε τηλεοπτικά παράθυρα αφήνοντας εκτεθειμένο το πρωθυπουργό και με αργό ρυθμό προχωρούν στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.

Επενδυτές για έναν ακόμη μήνα στο ελληνικό χρηματιστήριο, ήταν τον Οκτώβριο, οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές, διοχετεύοντας σε ελληνικές μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης πάνω από 33 εκατ. ευρώ, σε μια περίοδο που οι εγχώριοι επενδυτές έχουν εξαφανιστεί από το προσκήνιο λόγω των capital controls.

Κυριότεροι αγοραστές τον προηγούμενο μήνα ήταν τα funds που κινήθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο με εισροές 33,24 εκατ. ευρώ. Οι συγκεκριμένοι επενδυτές θα επιμείνουν για μικρό χρονικό διάστημα ακόμη και κατόπιν αν δε δουν βελτίωση στη διοίκηση και στην οικονομία της χώρας θα αποσυρθούν.

Ζητούμενο παραμένει για την αγορά της Ελλάδας η διατήρηση της θετικής ροής κεφαλαίων από το εξωτερικό και η επιβεβαίωση της αλλαγής κλίματος με την ενίσχυση των τοποθετήσεων από μεγάλα επενδυτικά κέντρα όπως το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη.

Στην ετήσια έκθεσή του για τον προϋπολογισμό της ΕΕ , το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ζητεί να υπάρξει μια εκ βάθρων νέα προσέγγιση στη διαχείριση των επενδύσεων και των δαπανών της ΕΕ.

Απαιτούνται μείζονες αλλαγές από όλους τους υπευθύνους για τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ. Σύμφωνα με την παρουσίαση της έκθεσης του ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ιθύνοντες της ΕΕ που λαμβάνουν αποφάσεις πρέπει να μεριμνούν ώστε ο προϋπολογισμός να ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, καθώς και να προσαρμόζεται ευκολότερα σε καταστάσεις κρίσεων.

Οι νομοθέτες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα καθεστώτα δαπανών είναι σαφή ως προς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και τους αποδεκτούς κινδύνους, ενώ οι οικονομικοί διαχειριστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι δαπανώμενοι πόροι τηρούν τους κανόνες και επιτυγχάνουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος του ΕΕΣ, Vítor Caldeira, δήλωσε: «Η ΕΕ οφείλει να επενδύει καλύτερα τα χρήματά της. Πρέπει να διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις της ανταποκρίνονται περισσότερο στις προτεραιότητές της, ότι διαμορφώνονται απλούστεροι κανόνες με γνώμονα την επίτευξη των αποτελεσμάτων και ότι η διαχείριση των πόρων είναι αποδοτικότερη.»

Οι δαπάνες στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ ανήλθαν συνολικά σε 142,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014, ή σε περίπου 300 ευρώ ανά πολίτη. Οι δαπάνες αυτές ανέρχονται στο 1 % περίπου του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ και αντιστοιχούν στο 2 % περίπου των συνολικών δημόσιων δαπανών των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα πράγματα γίνονται πιο απαιτητικά και θα χρειαστεί ανθρώπινο δυναμικό που να μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ευρωπαικές οδηγίες. Τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν είναι μεγάλα, αλλά απαιτείται προσήλωση στο στόχο και συνέπεια στην υλοποίηση των ενεργειών.

Η ελληνική επιχειρηματική αγορά χαρακτηρίζεται από συγκριτικά πολύ μεγάλο αριθμό ατομικών ή μικρών επιχειρήσεων (εξαιρετικά μικρών για τα διεθνή δεδομένα), οι οποίες, αφενός δεν μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας, κι αφετέρου, δεν έχουν την τεχνογνωσία να γίνουν εξωστρεφείς.

Το μοντέλο διοίκησης της χώρας πρέπει να αλλάξει άμεσα και σε αυτό οφείλουν να συμβάλουν όλα τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου.

Είναι η ώρα της έντονης και παραγωγικής δράσης, για την Ελλάδα του μέλλοντος.