ΚΥΠΡΟΣ

Τράπεζα Κύπρου: Πώληση της Uniastrum Bank στη Ρωσία

Τράπεζα Κύπρου: Πώληση της Uniastrum Bank στη Ρωσία

Συμφωνία για την πώληση της Uniastrum Bank και άλλων περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η συναλλαγή αποτελεί τμήμα της στρατηγικής του συγκροτήματος για απομόχλευση και μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό του.

Η συναλλαγή επηρεάζει θετικά τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 του συγκροτήματος κατά περίπου 30 μονάδες βάσης λόγω της μείωσης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Η πώληση μειώνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τη συνολική καθαρή έκθεση του συγκροτήματος στη Ρωσία σε 114 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να μειωθεί σταδιακά.

Η συναλλαγή ακολουθεί αντίστοιχη πώληση δραστηριοτήτων στην Ουκρανία και ολοκληρώνει τη διάθεση των θυγατρικών εξωτερικού που έχουν καθοριστεί για πώληση.