ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιτροπή στρατηγικού σχεδιασμού στην Eurobank

Επιτροπή στρατηγικού σχεδιασμού στην Eurobank

Τη σύσταση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning Committee), η οποία θα συνδράμει τα μέλη του δ.σ. στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της στρατηγικής του Ομίλου, και την αναδιάρθρωση της Διοικούσας Επιτροπής της τράπεζας, ανακοίνωσε η Eurobank δια χειρός του νέου διευθύνοντος συμβούλου, Φωκίωνος Καραβία.

Η σύνθεση της νέας Επιτροπής του δ.σ. έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος

Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος δ.σ.

Μέλη

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος
Σταύρος Ιωάννου, Ανώτατος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Operating Officer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες
Θεόδωρος Καλαντώνης, Ανώτατος Γενικός Διευθυντής Retail Banking
Χρήστος Αδάμ, Γενικός Διευθυντής Risk Management Ομίλου, Chief Risk Officer (CRO)
Κωνσταντίνος Βασιλείου, Γενικός Διευθυντής Τραπεζικής Επιχειρήσεων & Επενδυτικής Τραπεζικής Ομίλου
Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου
Χάρης Κοκολογιάννης, Γενικός Διευθυντής Group Finance & Control, Chief Financial Officer (CFO)

Τέλος, η Διοικητική Επιτροπή (Executive Board), η οποία θα έχει την ευθύνη της υλοποίησης της στρατηγικής της τράπεζας όπως αυτή σχεδιάζεται από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και εγκρίνεται από το δ.σ., θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

Πρόεδρος

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος

Μέλη

Σταύρος Ιωάννου, Ανώτατος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Operating Officer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες
Θεόδωρος Καλαντώνης, Ανώτατος Γενικός Διευθυντής Retail Banking
Χρήστος Αδάμ, Γενικός Διευθυντής Risk Management Ομίλου, Chief Risk Officer (CRO)
Δημοσθένης Αρχοντίδης, Γενικός Διευθυντής Global Markets & Wealth Management
Κωνσταντίνος Βασιλείου, Γενικός Διευθυντής Τραπεζικής Επιχειρήσεων & Επενδυτικής Τραπεζικής Ομίλου
Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου
Χριστίνα Θεοφιλίδη, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Καθυστερήσεων Retail
Χάρης Κοκολογιάννης, Γενικός Διευθυντής Group Finance & Control, Chief Financial Officer (CFO)
Ιάκωβος Γιαννακλής, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων
Αναστάσιος Πανούσης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Τραπεζικής Ιδιωτών
Μιχάλης Λούης, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Δραστηριοτήτων

Ρoή Ειδήσεων