ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγκόσμια διάκριση για το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού από τον ΟΟΣΑ

Παγκόσμια διάκριση για το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού από τον ΟΟΣΑ
AP

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Hellenic Financial Literacy Institute) ανακοίνωσε ότι από τις  2 Απριλίου του 2021 είναι συνδεδεμένο μέλος (affiliated member) του Διεθνούς  Δικτύου Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (INFE) μετά από σχετική αίτηση που κατέθεσε σε αυτό. Στο δίκτυο INFE συμμετέχουν ως πλήρη και τακτικά μέλη δημόσια ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων Κεντρικών Τραπεζών, Υπουργείων Οικονομικών, Υπουργείων Παιδείας και  Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς.

Στο ίδιο δίκτυο συμμετέχουν υψηλής ποιότητας μη κερδοσκοπικοί εξειδικευμένοι Οργανισμοί σε θέματα Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού ως συνδεδεμένα μέλη.

Οι εξειδικευμένοι Οργανισμοί που έχουν γίνει αποδεκτοί ως συνδεδεμένα μέλη μέχρι τώρα είναι μόλις 120 από ολόκληρο τον κόσμο και όπως αναφέρθηκε γίνονται δεκτοί μόνο μετά από την αξιολόγηση της σχετικής αίτησης. Ορισμένοι οργανισμοί που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι το Global Financial Literacy Excellence Center (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), η European Banking Federation (EBF), η European Banking & Financial Services Training Association A.i.s.b.l., Child and Youth Finance International, World Savings Banks Institute (WSBI), η γνωστή Aflatoun International, η World Federation of Investors και Financial Planning Standards Board (FPSB) και από την Ελλάδα μόνο η Ένωση Ελλήνων Τραπεζών.

Να σημειωθεί ότι το έργο του δικτύου αξιοποιείται τόσο από τις χώρες του G20, όσο και από τις 21 χώρες της APEC, οι οποίες αγκαλιάζουν τις δράσεις του, χρησιμοποιούν τα εργαλεία που έχει στην διάθεση του και υλοποιούν πολλές από τις προτάσεις του.

Η αποδοχή του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στο κορυφαίο δίκτυο Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του κόσμου αποτελεί μια παγκόσμια διάκριση του Ινστιτούτου και ανοίγει νέους δρόμους στα οράματα του ιδρυτή του και των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου.