ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιχειρήσεις με ισχνή οικονομική δραστηριότητα δεν θα λαμβάνουν φορολογικά προνόμια στην ΕΕ

Επιχειρήσεις με ισχνή οικονομική δραστηριότητα δεν θα λαμβάνουν φορολογικά προνόμια στην ΕΕ
ΑΠΕ - ΜΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια βασική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς. 

Με την πρόταση αυτή θα εξασφαλίζεται ότι οι οντότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν μηδενική ή ελάχιστη οικονομική δραστηριότητα, δεν θα μπορούν να επωφελούνται από φορολογικά πλεονεκτήματα και δεν θα επιβαρύνουν οικονομικά τους φορολογούμενους.

Επίσης, η πρόταση συμβάλει στην προστασία των ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για την ανάκαμψη της ΕΕ, και θα εξασφαλίσει ότι οι απλοί φορολογούμενοι δεν υφίστανται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση εξαιτίας όσων προσπαθούν να αποφύγουν την καταβολή του μεριδίου που τους αναλογεί.

Οι εικονικές οντότητες, ή οντότητες-γραμματοθυρίδες, μπορούν να έχουν χρήσιμες εμπορικές και επιχειρηματικές λειτουργίες, αλλά ορισμένοι διεθνείς όμιλοι ή ακόμη και φυσικά πρόσωπα τις καταχρώνται για σκοπούς επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού ή φοροδιαφυγής.

Ορισμένες επιχειρήσεις κατευθύνουν χρηματοοικονομικές ροές προς εικονικές οντότητες σε δικαιοδοσίες με μηδενική ή πολύ χαμηλή φορολογία ή σε δικαιοδοσίες όπου είναι εύκολο να αποφευχθεί η καταβολή φόρων. Ομοίως, ορισμένα φυσικά πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιούν εικονικές οντότητες με σκοπό να προστατεύσουν περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα από τους φόρους, είτε στη χώρα κατοικίας τους είτε στη χώρα όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε: «Οι εικονικές εταιρείες εξακολουθούν να αποτελούν έναν εύκολο τρόπο για τους εγκληματίες να καταστρατηγούν τις φορολογικές υποχρεώσεις. Με την πάροδο των ετών έχουν παρατηρηθεί υπερβολικά πολλά σκάνδαλα που οφείλονται στην κατάχρηση εικονικών εταιρειών. Η πρακτική αυτή βλάπτει την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της, και ταυτόχρονα προκαλεί πρόσθετη αθέμιτη επιβάρυνση για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους και τις Ευρωπαίες φορολογούμενες».

Ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, δήλωσε: «Με την πρόταση αυτή θα ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στις εικονικές εταιρείες, διότι θεσπίζονται πρότυπα διαφάνειας που έχουν ως στόχο να εντοπίζονται ευκολότερα οι περιπτώσεις κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς. Η πρότασή μας καθορίζει αντικειμενικούς δείκτες που βοηθούν τις εθνικές φορολογικές αρχές να εντοπίζουν τις εταιρείες που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά: οι εικονικές εταιρείες που εντοπίζονται με τον τρόπο αυτόν θα υπόκεινται σε νέες υποχρεώσεις υποβολής φορολογικών στοιχείων και δεν θα μπορούν πλέον να επωφελούνται από φορολογικά πλεονεκτήματα. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον αγώνα μας κατά της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»