ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα νέα τεκμήρια ακινήτων για το 2013. Δείτε τους πίνακες

Τα νέα τεκμήρια ακινήτων για το 2013. Δείτε τους πίνακες

Σημαντική μείωση των τεκμηρίων που ισχύουν στα ακίνητα, ακόμη και κατά 37%, εισηγείται η επιτροπή που έχει αναλάβει να συντάξει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Η πρόταση, προβλέπει μεγαλύτερες μειώσεις για τα μικρότερα σπίτια.

Ποια είναι όμως τα ποσά που προκύπτουν με την εφαρμογή αυτής της συνταγής; Συντάξαμε τον νέους πίνακες από τον οποίους προκύπτει ξεκάθαρα η σύγκριση. Δείτε τους στο fpress.gr