ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος Φουρλής: Ζημίες 8,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Όμιλος Φουρλής: Ζημίες 8,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Στα 8,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Φουρλής στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, έναντι ζημιών 11,4 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 288,6 εκατ. ευρώ, μειωμένες ατά 4,9%.

Αναλυτικά, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €14,2 εκατ. έναντι €9,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε €9,2 εκατ. έναντι ζημιών €12.4 εκατ. και οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν €8,8 εκατ. έναντι ζημιών €11,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις €187,2 εκατ. στο εννεάμηνο του 2013, μειωμένες κατά 7,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων κι αποσβέσων (EBITDA) ανήλθαν στα €11,9 εκατ. έναντι €8,9 εκατ. στο εννεάμηνο του 2012, ενώ παρουσίασε ζημίες προ φόρων €3,3 εκατ. έναντι ζημιών €6,7 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν τέσσερα σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά και στο Ηράκλειο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 2,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2012, στα €82 εκατ. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA €4,5 εκατ. σε σχέση με €3,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2012, ενώ οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε €2,5 εκατ. έναντι ζημιών €1,3 εκατ. στο εννεάμηνο του 2012. Παρά το βελτιωμένο EBITDA, η αύξηση των ζημιών της δραστηριότητας οφείλεται σε συναλλαγματικές διαφορές από τη δραστηριότητα στην Τουρκία.

Ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 89 καταστήματα Intersport συνολικά, (Ελλάδα 41, Ρουμανία 24, Τουρκία 17, Βουλγαρία 4 και Κύπρο 3), έναντι 84 στο τέλος του 2012.

Τέλος, η δραστηριότητα χονδρικής ηλεκτρικών ειδών, παρουσίασε πωλήσεις €16,8 εκατ. σε σχέση με 18,2 εκατ. στο εννεάμηνο του 2012 και ζημίες προ φόρων €1,2 εκατ. έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα