ΣΕΒ: Ικανοποίηση για το νομοσχέδιο αδειοδότησης επιχειρήσεων

ΣΕΒ: Ικανοποίηση για το νομοσχέδιο αδειοδότησης επιχειρήσεων

Το νομοσχέδιο «για την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων» χαιρετίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ «η απλοποίηση τους θα συνεισφέρει θετικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση με μείωση του διοικητικού βάρους, των καθυστερήσεων, του κόστους, της αβεβαιότητας αλλά και της διαφθοράς»

Ο ΣΕΒ, που είχε μελετήσει το θέμα ενδελεχώς και είχε αποτιμήσει τη βλάβη που προξενούσε το παλαιό καθεστώς, υπήρξε ο πρώτος που το είχε προτείνει με εκτενείς αναλύσεις, μαζί με τις αντίστοιχες υποδείξεις της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2013» σημειώνεται στην ανακοίνωση του Συνδέσμου.

Υπογραμμίζεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση για να υλοποιηθεί η βούληση του νομοθέτη, όπως εκτιμά ο ΣΕΒ, θα πρέπει να προχωρήσει, στο αμέσως επόμενο διάστημα, η εργασία που προβλεπόταν και στον Οδικό Χάρτη της μεταρρύθμισης, όπως:

- Η ολοκληρωμένη καταγραφή της σωρείας των διατάξεων που θα καταργηθούν.

- Η θεσμοθέτηση με τεχνοκρατικά άρτιο τρόπο των προδιαγραφών που θα ακολουθούνται από όσες δραστηριότητες θα εξακολουθούν να ρυθμίζονται τελικά από το κράτος.

- Η επακριβής θεσμοθέτηση του ρόλου και ο καθορισμός των διάφανων διαδικασιών των υπηρεσιακών μονάδων που θα ασχολούνται με την πιστοποίηση των δημόσιων και ανεξάρτητων φορέων που θα διενεργούν τους ελέγχους.

- Η εγκαθίδρυση ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα μετράει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και που θα προσδώσει έτσι διαφάνεια στο όλο σύστημα.

- Η ολοκληρωμένη ρύθμιση για τα Επιχειρηματικά Πάρκα.