ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν απαιτείται κεφαλαιακή ενίσχυση για την ΕΤΕ

Δεν απαιτείται κεφαλαιακή ενίσχυση για την ΕΤΕ

Καμία κίνηση κεφαλαιακής ενίσχυσης δεν απαιτείται για την Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε μετά από τα αποτελέσματα των στρες τεστς.


«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επιτυγχάνει 2 δισ. ευρώ κεφαλαιακό πλεόνασμα όπως προκύπτει από το "Δυσμενές Δυναμικό Σενάριο" του Stress test και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πρόσθετα κεφάλαια που προκύπτουν από το νόμο για τον αναβαλλόμενο φόρο.

Συνεπώς δεν απαιτείται καμία περαιτέρω κίνηση κεφαλαιακής ενίσχυσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα αποτελέσματα για την ΕΤΕ, έχουν ως εξής:

- Το Δυσμενές Δυναμικό Σενάριο της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (stress test), το όποιο σχεδιάστηκε ώστε να λαμβάνει υπόψη του το σχέδιο αναδιάρθρωσης 2014 - 2018 της ΕΤΕ όπως συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2014, εφάρμοσε τις ίδιες ιδιαίτερα αυστηρές αρχές και μεθοδολογία όπως και το Στατικό Σενάριο. Το Δυναμικό Σενάριο καταλήγει σε ένα δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) 8,9% που μεταφράζεται σε πλεόνασμα κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ ή 340 μ.β. πάνω από το ελάχιστο όριο του 5,5%.

- Το Δυσμενές Στατικό Σενάριο της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων που βασίζεται στο 2013 - μία ιδιαιτέρως δύσκολη χρονιά για την ΕΤΕ - καταλήγει σε ένα έλλειμμα κεφαλαίων 0,9 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της αύξησης κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2014. Αυτό το έλλειμμα ήδη καλύφθηκε από την κερδοφορία του Α΄ εξαμήνου του 2014 σε συνδυασμό με τις ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που έχει ήδη υλοποιήσει η ΕΤΕ.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «συνεπείς με τις οδηγίες της ΕΚΤ, η ΕΤΕ θα υποβάλλει ως σχέδιο ενίσχυσης κεφαλαίων το ως άνω εγκριθέν Δυσμενές Δυναμικό Σενάριο το οποίο καταλήγει σε πλεόνασμα κεφαλαίων 2 δισ. ευρώ και δεν απαιτείται καμία επιπλέον κίνηση κεφαλαιακής ενίσχυσης».

«Όλα τα προαναφερθέντα μεγέθη δεν λαμβάνουν υπόψη τα πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια που θα αναγνωριστούν ως αποτέλεσμα του νόμου περί αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που ψηφίστηκε στις 16 Οκτωβρίου 2014, ύψους 0,7 - 1,2 δισ. ευρώ (110 - 220 μ.β.)».

«Για το μέλλον η ΕΤΕ εστιάζει στην εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης, τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και την υποστήριξη της πελατειακής της βάσης στην ευρύτερη περιοχή που δραστηριοποιείται», τονίζει η Εθνική Τράπεζα.

Ρoή Ειδήσεων