Αύξηση 28,8% των εξαγωγών τον Σεπτέμβριο

Αύξηση 28,8% των εξαγωγών τον Σεπτέμβριο

Σημαντική άνοδο κατά 28,8% παρουσίασαν οι εξαγωγές το Σεπτέμβριο, που σε συνδυασμό με τη μείωση των εισαγωγών, οδήγησαν σε περαιτέρω συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η συνολική αξία των εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2011 ανήλθε στο ποσό των 1.372,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.066,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του έτους 2010 παρουσιάζοντας αύξηση 28,8%.

Αντίστοιχα, η συνολική αξία των εισαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, το Σεπτέμβριο ανήλθε στο ποσό των 2.813,0 εκατ. ευρώ έναντι 3.036,5 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του έτους 2010 παρουσιάζοντας μείωση 7,4%.

Το εμπορικό έλλειμμα (χωρίς πετρελαιοειδή) κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2011 ανήλθε σε 1.440,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.970,4 εκατ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2010, παρουσιάζοντας μείωση 26,9%.

Στο εννεάμηνο

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2011 η συνολική αξία των εξαγωγών, χωρίς πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 11.757,1 εκατ. ευρώ έναντι 10.254,3 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 14,7%.

Η αξία των εισαγωγών στην ίδια χρονική περίοδο ανήλθε στο ποσό των 24.469,0 εκατ. ευρώ έναντι 27.665,9 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2010, παρουσιάζοντας μείωση 11,6%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2011 ανήλθε σε 12.711,9 εκατ. ευρώ έναντι 17.411,6 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση 27,0%.