ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Καϊλή στο συνέδριο για τα αποτελέσματα του PhiloxeniaPlus

Η Καϊλή στο συνέδριο για τα αποτελέσματα του PhiloxeniaPlus

Το τελικό συνέδριο αποτελεσμάτων του κοινοτικού έργου PhiloxeniaPlus θα πραγματοποιηθεί αύριο, 12 Νοεμβρίου 2014 στις Βρυξέλλες, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στο οποίο θα συμμετάσχουν από Ευρωβουλευτές, η Ελληνίδα Εύα Καϊλή των Σοσιαλδημοκρατών και η Ισπανίδα Veronica Lope-Fontaigne των Χριστιανοδημοκρατών.

Το έργο PhiloxeniaPlus ως πρωτοποριακό δίκτυο αγροτικών περιοχών της Ευρώπης με θέμα τις πολιτικές υποδοχής και ελκυστικότητας ξεκίνησε την εφαρμογή του τον Ιούνιο του 2013 (www.philoxeniaplus.eu και www.emloc.gr). Περιλαμβάνει 16 εταίρους από τις χώρες της "Μεσογείου"-Ελλάδα, Κύπρο, Σλοβενία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία- και αποτελεί μια σημαντική απάντηση στις προκλήσεις της εδαφικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του έργου είναι να ενθαρρύνει την εφαρμογή και διάδοση των τοπικών πρωτοβουλιών μικρο-επιχειρηματικότητας, προσφέροντας υπηρεσίες υποδοχής και κατάρτισης σε νέους πληθυσμούς στην ύπαιθρο.

Μια περιφέρεια, μια περιοχή, ένα χωριό, μπορούν να γίνουν ελκυστικές περιοχές για μετοίκιση και έναρξη νέας οικονομικής δραστηριότητας. Οι πολιτικές υποδοχής στοχεύουν στην εδαφική ελκυστικότητα, στην παραμονή και προσέλκυση ατόμων στην ύπαιθρο, στις αγροτικές περιοχές, αλλά και στην διασύνδεση οικιστικής και παραγωγικής οικονομίας μέσω της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης. Μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών, λόγω διαπεριφερειακής συνεργασίας δίνεται ουσιαστική υποστήριξη και κίνητρο κατά της αγροτικής απερήμωσης και υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα εφαρμόστηκε με επιτυχία πιλοτικά στις Σέρρες (Σιντική και Ηράκλεια).

Οι εταίροι του σχεδίου θα μεταδώσουν τις καλές πρακτικές και δράσεις που έχουν ήδη δοκιμαστεί με κύριο αίτημα την συνέχισή τους, ενσωμάτωση τους στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και συμπερίληψη αυτών στο σχεδιασμό νέων αντίστοιχων ευρωπαϊκών, περιφερειακών και εθνικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη πολιτικών υποδοχής και εδαφικής συνοχής.

LIVE STREAMING στις 10.30πμ, από την ιστοσελίδα του έργου www.philoxeniaplus.eu.