ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ποιες είναι οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού 2016

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ποιες είναι οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού 2016

Η απασχόληση για τους νέους και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, καθώς και το μεταναστευτικό ήταν μεταξύ των προτεραιοτήτων του προσχεδίου προϋπολογισμού 2016, το οποίο ήρθε σε πρώτη ανάγνωση σήμερα Τετλαρτη 28 Οκτωβρίοτυ στο Ευρωκοινοβούλιο και εγκρίθηκε από την Ολομέλεια.

Ο προϋπολογισμός του 2016 «προικοδοτείται» με 157.427,5 εκατομμύρια ευρώ για τις πιστώσεις αναλήψεων και 146.459,5 εκατομμύρια ευρώ για τις πιστώσεις πληρωμών και τον εισηγήθηκε ο Πορτογάλος Χριστιανοδημοκράτης ευρωβουλευτής, Ζοζέ Μανουέλ Φερνάντες.

Το σχέδιο προϋπολογισμού εγκρίθηκεμε : 434 ψήφους υπέρ, 185 κατά και 80 αποχές.

Στην έκθεση τονίζεται το γεγονός ότι η Ένωση «αντιμετωπίζει σήμερα την πρωτοφανή μεταναστευτική και προσφυγική κρίση και για το λόγο αυτό θα πρέπει να κινητοποιηθούν εξαιρετικά χρηματοδοτικά μέσα, σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση».
Ως εκ τούτου προβλέπεται μια αύξηση κατά 1.161 εκατ. ευρώ για τους Τομείς 3 και 4 που αφορούν, στην «Ασφάλεια και Ιθαγένεια» και στην «Ευρώπη στον κόσμο».

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται ειδική αναφορά στην Ελλάδα σχετικά με την υπόσχεση της Κομισιόν το καλοκαίρι για χρηματοδότηση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Για τους αγρότες, το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο λαμβάνει ιδιαίτερα υπ' όψιν του την τρέχουσα κρίση που πλήττει τους ευρωπαίους γεωργούς, ιδίως στον γαλακτοκομικό τομέα. Έτσι, ενσωματώνει στον προϋπολογισμό 2016 ποσό ύψους 500 εκατ ευρώ για έκτακτα μέτρα στήριξής τους.

Για τους νέους, το Ε.Κ. προτείνει νέες αναλήψεις υποχρεώσεων για το 2016 για τη συνέχιση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΥΕΙ) προτείνοντας αύξηση κατά 473,2 εκατομ. ευρώ για το εν λόγω πρόγραμμα το 2016.

Σε ό,τι αφορά στις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, το Ευρωκοινοβούλιο, με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, ενισχύει το αρμόδιο πρόγραμμα COSME με 16,5 εκατ ευρώ.