ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες αιτήσεις για ένα πιάτο φαγητό στην Ελλάδα του 2014

Χιλιάδες αιτήσεις για ένα πιάτο φαγητό στην Ελλάδα του 2014

Το 2012 ήταν 72 σιτιζόμενα άτομα, 1946 άπορα άτομα και 2095 οικογένειες. Το 2013 ήταν 108 σιτιζόμενα άτομα, 1367 άπορα άτομα και 1872 οικογένειες.

Στον Ν. Δωδεκανήσου, το 2011, εγκρίθηκαν 3796 αιτήσεις και το σύνολο των ατόμων που ωφελήθηκαν ήταν 7.300. το 2012 εγκρίθηκαν 5314 αιτήσεις και ωφελήθηκαν 13008 άτομα. Το 2013 υποβλήθηκαν 6720 αιτήσεις, εγκρίθηκαν οι 4276 και ωφελήθηκαν 10574 άτομα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη Βοιωτία, το 2011, τα ωφελούμενα άτομα ήταν 3.497, το 2012 ήταν 5.526 και το 2013 ήταν 3.901 άτομα.

Στη Φωκίδα, τα ωφελούμενα άτομα του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων ήταν το 610 άτομα το 2011, 936 άτομα το 2012 και 1237 άτομα το 2013.

Στην Εύβοια, το 2011, οι ωφελούμενοι ήταν 4.580, το 2012 ήταν 6.100 και το 2013 ήταν 5.912.

Στη Φθιώτιδα, οι ωφελούμενοι του προγράμματος το 2011 ήταν 3.407, το 2012 ήταν 9.989 άτομα, το 2013 ήταν 7.697.

Στην Ευρυτανία, οι ωφελούμενοι το 2011 ήταν 4.627 άτομα, το 2012 ήταν 5.939 άτομα και το 2013 ήταν 4.627 άτομα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην Αργολίδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται για το 2013, υποβλήθηκαν 3.028 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 1.871 αιτήσεις.

Στην Αρκαδία, το 2010, τα ωφελούμενα άτομα ήταν 225 και οι ωφελούμενες οικογένειες ήταν 2238. Το 2011 οι ωφελούμενοι ήταν 146 άτομα και 689 οικογένειες. Το 2012 δικαιούχοι ήταν 1.051 άτομα και 1.897 οικογένειες. Το 2013 δικαιούχοι του προγράμματος ήταν 1.156 άτομα και 1.041 οικογένειες.

Στην Κορινθία, το 2010, εγκρίθηκαν 2.881 αιτήσεις από τις 3.010 που υποβλήθηκαν και δικαιούχοι ήταν 139 σιτιζόμενα άτομα, 231 άπορα άτομα και 2.511 οικογένειες. Το 2011 εγκρίθηκαν 1.199 αιτήσεις από τις 2.993 που είχαν υποβληθεί και ωφελούμενοι ήταν 146 σιτιζόμενα άτομα, 188 άπορα άτομα και 865 οικογένειες.

Το 2012 εγκρίθηκαν 2.685 αιτήσεις από τις 3.128 υποβληθείσες και ωφελήθηκαν 171 σιτιζόμενα άτομα, 449 άπορα άτομα και 2.065 οικογένειες. Το 2013 εγκρίθηκαν οι 2.475 από τις 3.774 αιτήσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα με ωφελούμενους 192 σιτιζόμενα άτομα, 677 άπορα άτομα και 1.606 οικογένειες.

Στη Λακωνία, το 2011, από το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων ωφελήθηκαν συνολικά 11.761 άτομα. Το 2012 ωφελήθηκαν 10.982 άτομα και το 2013 ωφελήθηκαν 8.349 άτομα.

Στην Τριφυλία, το 2011, ωφελήθηκαν 4415 άτομα και 365 οικογένειες. Το 2012 ωφελήθηκαν 9080 άτομα και 470 οικογένειες και το 2013 ωφελήθηκαν 7204 άτομα και 3458 οικογένειες.

Στη Μεσσηνία, το 2011, εγκρίθηκαν 1713 αιτήσεις απόρων ατόμων και οικογενειών και καλύφθηκαν και 107 σιτιζόμενα άτομα. Το 2012 εγκρίθηκαν 3.239 αιτήσεις απόρων ατόμων και οικογενειών και ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα και 111 σιτιζόμενοι ενώ το 2013 εγκρίθηκαν 3224 αιτήσεις απόρων ατόμων και οικογενειών και ωφελήθηκαν και 233 σιτιζόμενοι.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Στη Δράμα, το 2011, εγκρίθηκαν 6.265 αιτήσεις από τις 8.423 υποβληθείσες και ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων 380 σιτιζόμενα άτομα, 1.070 άπορα μέλη και 4.815 οικογένειες.

Το 2012 εγκρίθηκαν 10.249 αιτήσεις από τις 11.186 υποβληθείσες και ωφελήθηκαν 419 σιτιζόμενα άτομα, 1.243 άπορα μέλη και 8.587 οικογένειες. Το 2013 εγκρίθηκαν 6.287 αιτήσεις από τις 11.105 υποβληθείσες και ωφελήθηκαν 218 σιτιζόμενα άτομα, 2.902 άπορα μέλη και 3.167 οικογένειες.

Στην Ξάνθη, το 2011, υποβλήθηκαν 5.244 αιτήσεις και οι δικαιούχοι ήταν 5.164. το 2012 υποβλήθηκαν 11.920 αιτήσεις και δικαιούχοι ήταν 11.570 ενώ το 2013 υποβλήθηκαν 15.889 αιτήσεις και δικαιούχοι ήταν 11.145.

Στον Έβρο, το 2011, υποβλήθηκαν 6762 αιτήσεις και τελικοί δικαιούχοι ήταν 5.996. Ανά κατηγορία από το πρόγραμμα ωφελήθηκαν 256 σιτιζόμενοι, 2634 άποροι και 3.106 οικογένειες. Το 2012 υποβλήθηκαν 11.203 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 10.859. Ωφελήθηκαν 171 σιτιζόμενοι, 5098 άποροι και 5590 οικογένειες. Το 2013 υποβλήθηκαν 10549 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 6766. Ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα 200 σιτιζόμενοι, 3240 άποροι και 3326 οικογένειες.

Στη Ροδόπη, το 2011, υποβλήθηκαν 5878 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 5620. Ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα 3939 οικογένειες, 1593 άπορα άτομα και 88 σιτιζόμενα. Το 2012 υποβλήθηκαν 8378 αιτήσεις και επιλέξιμες κρίθηκαν οι 8277. Ωφελήθηκαν 5547 οικογένειες, 2271 άπορα άτομα και 60 σιτιζόμενοι.

Το 2013 υποβλήθηκαν 16457 αιτήσεις και επιλέξιμες ήταν οι 14187. Ωφελήθηκαν 6858 οικογένειες, 3.624 άπορα άτομα και 15 σιτιζόμενα άτομα.

Στην Καβάλα, το 2011, υποβλήθηκαν 5 αιτήσεις για 370 σιτιζόμενα άτομα, 3611 αιτήσεις για άπορα άτομα και 455 αιτήσεις πολύτεκνων οικογενειών. Κρίθηκαν δικαιούχοι 370 σιτιζόμενα άτομα και 3239 άπορα άτομα και 351 πολύτεκνες οικογένειες.

Το 2012 υποβλήθηκαν αιτήσεις για 528 σιτιζόμενα άτομα, 7777 αιτήσεις για άπορα άτομα και άπορες οικογένειες και κρίθηκαν δικαιούχοι 339 σιτιζόμενα άτομα και 6037 άπορα άτομα και οικογένειες.

Το 2013 υποβλήθηκαν αιτήσεις για 323 σιτιζόμενα άτομα, 6639 αιτήσεις για άπορα άτομα και άπορες οικογένειες και κρίθηκαν δικαιούχοι 319 σιτιζόμενοι, 4414 άπορα άτομα και οικογένειες.

Διαβάστε επίσης: Στο όριο της φτώχειας μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού στη Λακωνία