ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξήθηκε κατά 5% η βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο

Αυξήθηκε κατά 5% η βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο

Αύξηση 5% σημείωσε ο γενικός δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο εφέτος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2014, έναντι µείωσης 4,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη εξέλιξη οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:
α. Στη µείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατοµείων κατά 12,3%
β. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 8,2%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις στην παραγωγή τροφίµων (7,2%), καπνού (56,5%), παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (20,6%), κατασκευής µεταλλικών προϊόντων (13,2%) και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (48,3%).
γ. Στη µείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισµού κατά 1,7%, και
δ. Στην αύξηση του δείκτη παροχής νερού κατά 5,7%.
Ο µέσος δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Μαρτίου 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Μαρτίου 2014, παρουσίασε αύξηση 2,3% έναντι µείωσης 2,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.