ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλοποίηση εγγραφής επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Απλοποίηση εγγραφής επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Την απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ζητεί εκ νέου, με επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Στην επιστολή σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι «μετά τη συμπλήρωση δύο και πλέον ετών από τη σύστασή του, το Γ.Ε.ΜΗ. εισέρχεται στην πλέον κρίσιμη περίοδο της λειτουργίας του, καθώς στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ολοκληρώνονται οι προθεσμίες κατάθεσης και ανάρτησης των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία το Γ.Ε.ΜΗ. θα δεχθεί τεράστιο όγκο δεδομένων και κατά την οποία, φοβάμαι ότι πρόκειται να δοκιμαστεί σοβαρά η αξιοπιστία του, εφόσον εξακολουθούν να μη γίνονται αποδεκτές από το υπουργείο σας οι προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για απλοποίηση διαδικασιών και για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών".

Όπως σημειώνεται στην ίδια επιστολή, "με τις υπ. αρ. πρωτ. 2589/1-8-2012 και 952/12-4-2013 επιστολές μας, ως θεσμοθετημένοι σύμβουλοι της πολιτείας, σας είχαμε επισημάνει τα προβλήματα των ‘‘Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ’’, των “Υπηρεσιών Μιας Στάσης” και της “Διαδικασίας Αυτοαπογραφής” και είχαμε προτείνει συγκεκριμένες λύσεις, που στόχευαν στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ήδη μετά την παρέλευση δέκα και δύο μηνών, αντιστοίχως, από τις ανωτέρω επιστολές μας, δεν έχουν γίνει δεκτές οι προτάσεις μας και δεν έχουν δοθεί λύσεις σε προβλήματα, τα οποία έχουν διογκωθεί μετά τη λήξη των προθεσμιών αυτοαπογραφής και την κατάργηση τόσο των Μητρώων ΑΕ (των Περιφερειών/πρώην Νομαρχιών) όσο και των Μητρώων ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ (των Πρωτοδικείων). Συνεπώς, είμαστε αναγκασμένοι να υπενθυμίσουμε τις προτάσεις μας", σημειώνεται μεταξύ άλλων στην επιστολή του κ.Μίχαλου.

ΠΗΓΗ ΑΜΝΑ