ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κερδοφόρες ήταν οι ελληνικές βιομηχανίες μπίρας το 2012

Κερδοφόρες ήταν οι ελληνικές βιομηχανίες μπίρας το 2012

Στον αστερισμό των συρρικνωμένων αριθμητικά κερδοφόρων υποκλάδων της ελληνικής βιομηχανίας, παρέμεινε το 2012 η ελληνική βιομηχανία μπίρας.

Παράλληλα, οι πέντε μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες μπίρας, ως σύνολο, το 2012 κατέγραψαν μείωση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών, για τρίτο συνεχόμενο έτος, λόγω της συρρίκνωσης της εγχώριας ζήτησης, της έντασης του ανταγωνισμού και της ανατίμησης ορισμένων πρώτων υλών, καθώς και του ενεργειακού και χρηματοδοτικού κόστους.

Οι αθροιστικές πωλήσεις των πέντε επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα εταιρικά αποτελέσματά τους, ανήλθαν το 2012 σε 500,77 εκατ. ευρώ, έναντι 526,12 εκατ. ευρώ το 2011 (553,29 εκατ. ευρώ το 2010). Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 5% σε ποσοστό και κατά 25,35 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Συγχρόνως, τα κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 79,54 εκατ. ευρώ ή 15,9% των πωλήσεων, έναντι 104,03 εκατ. ευρώ ή 19,8% των πωλήσεων το 2011 (128,01 εκατ. ευρώ και 23,1% των πωλήσεων το 2010). Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 23% σε ποσοστό και κατά 23,77 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα αθροιστικά κέρδη προ φόρων των πέντε επιχειρήσεων ήταν ύψους 34,70 εκατ. ευρώ, έναντι 62,57 εκατ. ευρώ το 2011 (83,71 εκατ. ευρώ το 2010). Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 45% σε ποσοστό και κατά 27,87 εκατ. ευρώ σε αξία.

Επίσης, τα αθροιστικά καθαρά κέρδη, μετά τον συνυπολογισμό των φόρων, ήταν ύψους 28,06 εκατ. ευρώ, έναντι 47,27 εκατ. ευρώ το 2011 (31,63 εκατ. ευρώ το 2010). Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 41% σε ποσοστό και κατά 19,22 εκατ. ευρώ σε αξία.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των πέντε μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής μπίρας.

ΠΗΓΗ ΑΜΝΑ