Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου οι δηλώσεις για τη νέα περαίωση

Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου οι δηλώσεις για τη νέα περαίωση
Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής δηλώσεων οι φορολογούμενοι που θα θελήσουν να μπουν στη νέα διαδικασία περαίωσης...

Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής δηλώσεων οι φορολογούμενοι που θα θελήσουν να μπουν στη νέα διαδικασία περαίωσης, και δεν είχαν υπαχθεί σε αυτήν το 2010, όπως προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Δικαίωμα υπαγωγής στην περαίωση θα μπορούν πλέον να έχουν και οι φορολογούμενοι που είχαν εξαιρεθεί από την παλαιότερη περαίωση, δηλαδή όσοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ και οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο πάνω από 20 εκατ. ευρώ και μέχρι 40 εκατ. ευρώ.

Η επίλυση των φορολογικών διαφορών, προβλέπει το νομοσχέδιο, ενεργείται πριν από την έναρξη του ελέγχου με την αποδοχή από τον υπόχρεο του εκκαθαριστικού σημειώματος εντός 5 ημερών από την αποστολή του. Το ίδιο εκκαθαριστικό σημείωμα θα μπορεί να υποβάλλει και μόνος του ο φορολογούμενος έως τις 31 Οκτωβρίου 2011.

Οι φορολογούμενοι που θα καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό οφειλής που θα προκύψει από τη δήλωση περαίωσης, δεν θα τους επιβληθεί νέος φόρος.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον, η έρευνα για τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρίες ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες τους.

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει παράταση της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων που θα παραγραφόταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2011 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2012.