ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: H Τράπεζα παρέμεινε ανθεκτική κεφαλαιακά

Eurobank: H Τράπεζα παρέμεινε ανθεκτική κεφαλαιακά

Το αποτέλεσμα του βασικού σεναρίου των τεστ αντοχής, όπου η Eurobank παρουσιάζει πολύ μικρές κεφαλαιακές ανάγκες, επιβεβαιώνει ότι η Τράπεζα παρέμεινε ανθεκτική κεφαλαιακά, παρά το σοκ που υπέστη η ελληνική οικονομία και τις απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις από την επιβολή των capital controls το καλοκαίρι, αναφέρουν πηγές της Eurobank, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Η Eurobank θα επιδιώξει τη μέγιστη συμμετοχή και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων υψηλής ποιότητας, απευθυνόμενη στους υφιστάμενους, καθώς και σε νέους ιδιώτες μετόχους, με στόχο την πλήρη κεφαλαιακή της θωράκιση.

Η προσπάθεια αυτή ξεκινάει με αφετηρία τη διαχείριση των στοιχείων Παθητικού της (LME) ύψους 877 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο από μόνο του υπερκαλύπτει τις κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου, σύμφωνα με πηγές της τράπεζας.

Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, η Τράπεζα θα είναι σε θέση απερίσπαστα να προχωρήσει στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και στην αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο συνδυασμός επαρκούς κεφαλαιακής βάσης - ανθεκτικής και σε ακραίες συνθήκες, όπως πιστοποίησε η ΕΚΤ - ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και ομαλοποίησης των συνθηκών, που θα επιτρέψουν την σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, ενισχύει την ικανότητα της Eurobank να στηρίξει τους πελάτες της και να ανταποκριθεί στις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Μετά από λεπτομερή εξέταση των δανειακών χαρτοφυλακίων και των οικονομικών στοιχείων, το AQR (Asset Quality Review-αξιολόγηση ποιότητας ενεργητικού) ανέδειξε τη σχετική ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Eurobank.

Με βάση τις ανάγκες που προσδιόρισαν το AQR και τα τεστ αντοχής η Eurobank εμφάνισε πολύ χαμηλές πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες (339 εκατ. ευρώ) στο βασικό σενάριο (με βάση το όριο CET1 στο 9,5%) και τις χαμηλότερες συνολικές (2,1 δισ. ευρώ ) μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο δυσμενές σενάριο (με βάση το όριο CET1 8%).