Γ. Παπανδρέου: Κάθε ώρα όλους αυτούς τους μήνες δώσαμε τιτάνιο αγώνα για να σώσουμε την Ελλάδα

Γ. Παπανδρέου: Κάθε ώρα όλους αυτούς τους μήνες δώσαμε τιτάνιο αγώνα για να σώσουμε την Ελλάδα

Γ. Παπανδρέου: Κάθε ώρα όλους αυτούς τους μήνες δώσαμε τιτάνιο αγώνα για να σώσουμε την Ελλάδα.